DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2010.21.27114

«Степова столиця України» та династія Симиренків

О. С. Мурашко

Анотація


У статті йде мова про славетний, але надовго забутий, рід Симиренків. Представники цієї родини зробили великий внесок у розвиток вітчизняної економіки, науки та культури. Симиренки – це піонери у цукровій промисловості та суднобудуванні і талановиті інженери, творці нової моделі економіки і діяльні підприємці, щедрі меценати і видатні вчені-помологи. Крім того, життя цієї родини було тісно пов’язане з Одесою, зокрема, Лев Платонович Симиренко був випускником Новоросійського університету.


Ключові слова


династія Симиренків; Новоросійський університет; меценати; промисловці; помологи; фірма «Брати Яхненко-Симиренко»; «Зелений ренет П. Ф. Симиренка»

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вольвач П. В. Л. П. Симиренко – фундатор українського промислового садівництва. Садівничий України : у 2 ч. / П. В. Вольвач. – Сімферополь : Таврія, 2002-2003.

Вольвач П. Садівничий геній України : до 150-ліття Левка Симиренка / П. Вольвач // Розбудова держави. – 2005. - № 5/8. – С. 54-68.

Гамоля Н. Генерация первых и единственных. Династия Симиренко / Н. Гамоля. – Доступно с : http://www.interesniy.kiev.ua/old/7137/simirenko

Клебановский П. Воспоминания о фирме братьев Яхненко и Симиренко / П. Клебановский // Киевская старина. – 1896. – Т. 52, № 1/3. – С. 101-114, 251-262, 358-377.

Кравченко І. Сад Лева Симиренка / І. Кравченко // Вітчизна. – 1998. - № 5/6. – С. 107-128 ; № 7/8. – С. 122-136.

Маркевич А. И. Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета : ист. зап. / А. И. Маркевич // Зап. Императ. Новорос. ун-та. – Одесса, 1890. – Т. 53. – 734, ХС с.

Отчет о деятельности Одесского отдела Императорского Российского общества садоводства за 1890 г. – Одесса : тип. Шульце, 1891. – 95 с.

Протоколы заседаний совета Императорского Новороссийского унивесритета. – 1869. – Засед. 17 нояб. п. 13. - С. 106-120.

Протоколы заседаний совета Императорского Новороссийского университета. – 1874. –  Засед. от 1 февр. п. 2. - С. 15-25.

Пшениця // Де-Рибас А. М. Старая Одеса : забытые страницы : исторические очерки и воспоминания. – К., 2004. – C. 168-170.

Рожнятовська О. А. Гуманіст. Садівник. Подвижник : до 150-річчя від дня народження Л. П. Симиренка, 1855-1920 / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2005. -  № 1. – C. 69-78.

Савчук О. Зелене сонце : повість / О. Савчук. – К. : Дніпро, 1982. – 229 с.

Семен Степанович Яхненко // Де-Рибас А. М. Старая Одесса / А. М. Де-Рибас. – Репринт. изд. 1913 г. – М., 1995. – С. 268-278.

Симиренки // Енциклопедія українознавства. Т. 8 / гол. ред. В. Кубійович. – Львів, 2000. – С. 2810.

Симиренко Л. П. Крымское промышленное плодоводство. Т. 1 / Л. П. Симиренко. – М. , 1912. – ХХ, 746 с.

 Симиренко Л. П. Опыт исследования крымского промышленного плодоводства и плодоторговли / Л. П. Симиренко. – Одесса : тип. Нитче, 1891. – 253 с.

Симиренко Л. П. Помология : в 3 т. / Л. П. Симиренко. – К. : Урожай, 1972-1973. – Т. 1 : Яблоня. – 1972. – 434 с. ; Т. 2 : Груша. – 1972. – 502 с. ; Т. 3 : Косточковые породы. – 1973. – 423 с.

Симиренко Лев Платонович // Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енциклоп. слов. Вип. 1. – Одеса, 2005. – С. 182.

Симиренко Т. В. Передмова до книги “Часткове сортознавство плодових рослин” / Т. В. Симиренко. – К., 1995. – Т. 1. – С. 7.

Cлабошпицький М. Українські меценати : розділи майбутньої книги. Розд. 1 : Феномен одного роду. Симиренки : конспект родинної хроніки / М. Слабошпицький // Березіль. – 2001. - № 1/2. – С. 124-139.

Список студентов и посторонних слушателей Императорского Новороссийского университета за 1872-73 академический год. – Одесса, 1873. – 72 с.

Список студентов и посторонних слушателей Императорского Новороссийского университета за 1878-79 академический год. – Одесса, 1879. – 76 с.

Титаренко Л. Родина Симиренків / Л. Титаренко // Голос України. – 2002. – 24 груд. (№ 244). – С. 20.

Шпак В. Плекаймо, люди, сад... / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2009. – 15 серп. (№ 148).Copyright (c) 2010

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)