Механізм розповсюдження наукових публікацій у глобальній науковій мережі (на прикладі наукових журналів ЧДІЕУ)

Н. В. Мороз

Анотація


У доповіді розкриваються основні шляхи розповсюдження наукових публікацій Чернігівського державного інституту економіки і управління (ЧДІЕУ). Завдяки такому сучасному бібліотечному інструментарію, як репозитарії, реферативні та повнотекстові національні та міжнародні БД, Наукова бібліотека стає повноцінним членом інформаційного наукового товариства та відкритого освітнього простору.

 


Ключові слова


депозитарій; реферативні бази даних; повнотекстові бази даних

Повний текст:

PDF

Посилання


Belinska V. M., Moroz N. Instytutsiinyi repozitarii yak instrument informatsiinoho zabezpechennia navchalnoi, naukovoi ta mizhnarodnoi naukovo-doslidnytskoi diialnosti ChDIEU [The institutional repositary as an instrument of informational support of educational, scientific and international activities of ChDIEM]. Visnyk knyzhkovoi palaty, 2013, no. 8, pp. 22-25.

BelinskaV. M., Moroz N., editors. Kontseptsiia rozvytku instytutsiinoho repozytariiu, informatsiinoho zabezpechennia navchalnoi i transkordonnoi naukovo-doslidnytskoi diialnosti Chernihivskoho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnia na 2013-2018 roku [The conception of development of institutional repositary, informational support of educational and international activity of the Chernihiv State Institute of Economics and Management in 2013-2018]. Chernihiv, 2012, 11 p.

Paramonov S. Kak podgotovit zhurnal dlya otpravki v Thomson Reuters [How to prepare a journal for sending to Thomson Reuters]. Available at: http://wokinfo.com/russian/ (accessed on 05.05.2014)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бєлінська В.М. Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення навчальної, наукової та міжнародної науково-дослідницької  діяльності ЧДІЕУ [Текст] / В. Бєлінська, Н. Мороз // Вісник книжкової палати. – 2013. – № 8. – С. 22-25.

Концепція розвитку інституційного репозитарію, інформаційного забезпечення навчальної і транскордонної науково-дослідницької діяльності Чернігівського державного інституту економіки і управління на 2013–2018 роки [Текст] / упоряд. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. – Чернігів, 2012. – 11 с.

Парамонов С. Как подготовить журнал для отправки в Thomson Reuters [Електронний ресурс] / С. Парамонов. – Режим доступу: http://wokinfo.com/russian/. – Назва з екрана.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2014.1(11).34103

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2014 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)