Модернізація вищої освіти та роль бібліотечно-інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури студента

М. О. Поліщук

Анотація


 

У доповіді викладено основні напрями розвитку бібліотек ВНЗ України, які розглядаються як інформаційна підтримка навчального й наукового процесу; висвітлюється роль бібліотек та значення інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури студентів.

 

 

 

 


Ключові слова


інформаційна культура; інновації

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezzub І. Modernіzatsіia bіblіoteky vyshhoho navchalnoho zakladu ta formuvannia іnformatsіinoi kultury studenta [The modernization of a higher school library and forming of a student informational culture]. Naukovі pratsі Natsіonalnoi bіblіoteky Ukrainy іmenі V. І. Vernadskoho, 2012, no. 33, pp. 94-105.

Burger I. P. Organizatsionnaya struktura vuzovskoy biblioteki v usloviyah formirovaniya informatsionnogo obshchestva. Dis. kand. ped. nauk [Organizational structure of a higher school in the conditions of forming of informational society. Dr. Ped. Science. Diss.]. Novosibirsk, 2001, 270 p.

Grabar N. G. Bіblіoteka VNZ – іnformatsіino-vyhovnyi tsentr dlya suchasnoi molodі u komunіkatsіynomu prostorі [A higher school library – an informational and educational center for modern youth in communicative space]. Bіblіotechno-іnformatsiinyi servіs: suchasnyi stan і perspektyvy rozvytku : materіaly Mіzhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (14-15 zhovtnia 2010 r.) [Library and informational service: modern state and future prospects : materials of International scientific and practical conference (14-15 of October, 2010)]. 2010, pp. 209-214.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беззуб І. Модернізація бібліотеки вищого навчального закладу та формування інформаційної культури студента / І. Беззуб // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 33. – C. 94-105.


Бургер И. П. Организационная структура вузовской библиотеки в условиях формирования информационного общества : дис. … канд. пед. наук : 05.25.03 / И. П. Бюргер. – Новосибирск, 2001. – 270 с.


Грабар Н. Г. Бібліотека ВНЗ – інформаційно-виховний центр для сучасної молоді у комунікаційному просторі / Н. Г. Грабар // Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 жовт. 2010 р. – 2010. – С. 209-214.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2014 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.