DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2014.2(12).39751

Змістовна еволюція бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем українською мовою (1919-1961 рр.)

О. О. Сербін

Анотація


У публікації представлено аналітичний огляд історичних передумов і структурних особливостей бібліотечних класифікацій українською мовою першої половини ХХ ст. Визначено основні еволюційні зміни структури класифікацій різних періодів видання. Проведено умовну періодизацію створення та розвитку бібліотечних класифікацій українською мовою.

Ключові слова


класифікація; десятковість; індекс; детермінанти

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Desiatkova Klasyfikatsiia: Dlia masovykh bibliotek [Decimal Classification: For public libraries]. Kharkov, 1938, 110 p.

Ivanov-Mezhenko Yu. Mizhnarodna detsimalna bíblíohrafííchna klasyfíkatsiia [The International Decimal Bibliographic Classification]. Kyiv, 1919, 92 p.

Mukhitdinova L. Klasyfikatsiini systemy v Ukraini : korotka istoriia (1917-1996) [Classification system in Ukraine : A brief history (1917-1996)]. Kyiv, 1996, no. 4, p.10.

Serbin O. Pervaya dokumentnaya klassifikatsiya na ukrainskom yazyke: istoricheskiy obzor i analiz struktury [First documentary classification in the Ukrainian language: historical overview and analysis of structure]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universitetu. Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 2013, vol. 18, no. 2 (10), pp. 19-26.

Skhema klasyfikatsii dlia vydan Knyzhkovykh palat [Classification scheme for Book Chamber’s publications]. Kharkov, 1939, 27 p.

Skhema klasyfikatsii, shcho zastosovuietsia u vydanniakh Knyzhkovoi palaty URSR [Classification scheme, used in the Book Chamber’s publications of USSR. Kharkov]. 1936, XXII p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Десяткова класифікація : для масових бібліотек / ред. і передм. М. М. Фельдштейна ; Затв. НКО УРСР. – Харків : Кн. палата УРСР, 1938. – 110 с.

Іванов-Меженко Ю. Міжнародна децимальна бібліографічна класифікація / Ю. Іванов-Меженко ; Головна кн. палата. – Київ, 1919. – 92 с.

Мухітдінова Л. Класифікаційні системи в Україні: коротка історія (1917-1996) / Л. Мухітдінова // Вісн. Кн. палати. – 1996. – № 4. – С. 10.

Сербин О. Первая документная классификация на украинском языке: исторический обзор и анализ структуры / Олег Сербин // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія : Бібліотекознавство,бібліографознавство, книгознавство. – 2013. – Т. 18, вип. 2 (10). – С. 19-26.

Схема класифікації для видань Книжкових палат / пер. з 2-го рос. вид. О. Г. Дьякової. – Харків, 1939. – 27 с.

Схема класифікації, що застосовується у виданнях Книжкової палати УРСР. – Харків, 1936. – ХХІІ с.Copyright (c) 2014 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)