DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2015.1(13).50618

РЕКАТАЛОГІЗАЦІЯ СЕРІЙНИХ ТА ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ: ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ В НБ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Н. В. Мусієнко

Анотація


У статті описується процес рекаталогізаціі серіальних та продовжуваних видань в Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова. Цей процес дає можливість ідентифікувати помилки і неточності, якщо роботи були помилково відображені в каталозі книжкових видань, і допомагає в розкритті фондів бібліотеки. Розглянуто основні проблеми, підходи і принципи в рекаталогізаціі періодики та продовжуваних видань, описана технологічна інструкція та методика процесу.


Ключові слова


бібліотечні фонди; Наукова бібліотека; періодичні видання; продовжувані видання; видання; рекаталогізація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Vydannia. Osnovni vydy. Terminy ta vyznachennia : DSTU 3017-95 [Edition. The main types. The terms and definitions : DSTU 3017-95]. Kyiv, 1995. 47 p.

Informatsiia ta dokumentatsiia. Bibliotechno-informatsiina diialnist. Terminy ta vyznachennia poniat : DSTU 7448:2013 [Information and documentation. The Library and information activities. The terms and definitions : DSTU 7448:2013]. Kyiv, 2014. 41 p.

Vydannia. Mizhnarodnyi standartnyi nomer serialnoho vydannia : DSTU 4515:2006 [Edition. International Standard Serial Number : DSTU 4515:2006]. Kyiv, 2007, 6 p.

Vydannia. Mizhnarodna standartna numeratsiia knyh. Vydannia ofitsiine : informatsiia ta dokumentatsiia : DSTU 3814:2013 [Edition. International Standart Book Number : DSTU 3814:2013]. Kyiv, 2014, 5 p.

Kartochki informacionnyye kartotechnyye standart : GOST 7.44-34 [The cards information card-index standard : GOST 7.44-34]. Moscow, 1976. 5 p.

Khyuvenen Yu. Dotrymannia redaktsiiamy drukovanykh ZMI normatyvnykh dokumentiv shchodo oformlennia vykhidnykh vidomostei u periodychnykh (krim hazet) i prodovzhuvanykh vydanniakh u 2010 rotsi [Observance by editions of print media of normative documents on registration of output data in periodicals (except newspapers) and the proceeding editions in 2010]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 2011, no. 5, pp. 19-21.

Shesterikov P. S. Postanovka bibliotechnogo dela v universitetakh i nekotorykh drugikh bibliotekakh Rossii [Statement of a librarianship in universities and some other Libraries of Russia]. Odessa, 1915, 261 p.

Lisovskiy N. M. Bibliografiya russkoy periodicheskoy pechati 1703-1900 gg. [The bibliography of the Russian periodicals 1703-1900]. Pg., 1915, [8], XVI, 1067 p.

Bibliografiya periodicheskikh izdaniy Rossii [The bibliography of periodical of Russia]. Leningrad, 1958.

Belyayeva L. N., Zinoveva M. K., Bibliografiya periodicheskikh izdaniy Rossii, 1901-1916: v 3-kh t. [The bibliography of periodical of Russia, 1901-1916]. Leningrad, 1958-1961.

Periodicheskaya pechat SSSR 1917-1949 : bibliograficheskiy ukazatel : zhurnaly, trudy, byulleteni [The periodical press of the USSR 1917-1949: bibliography]. Moscow, 1955.

Letopis periodicheskikh izdaniy SSSR. 1955-1960 gg.: bibliograficheskiy ukazatel [The chronicle of periodicals of the USSR. 1955-1960: bibliography]. Moscow, 1963, Part 1, 1026 p.; 1967, Part 2, 780 p.

Kolchak A. V. Led Karskogo i Sibirskogo morey [The ice of the Karsky and Siberian seas]. Zapiski Imperatorskoy Akademii nauk. Po fiziko-matematicheskomu otdeleniyu, Saint Petersburg, 1909, vol. 24, no. 1, p. 169.

Krymskyi A. Iu. Vstup do istorii Turechchyny [The introduction to the history of Turkey]. Kyiv, 1926, Issue 3.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 47 с.
 2. Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять: ДСТУ 7448:2013. – [Чинний від 2014-01-07]. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – 41 с. – (Національний стандарт України).
 3. Видання. Міжнародний стандартний номер серіального видання: ДСТУ 4515:2006. – [Чинний від 2007-01-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 6 с. – (Інформація та документація).
 4. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг (ISO 2108: 2005, NEQ) : ДСТУ 3814:2013. Видання офіційне / Нац. стандарт України. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – 5 арк. – (Інформація та документація).
 5. Карточки информационные картотечные стандарт : ГОСТ 7.44-34. – М. : Изд-во стандартов, 1976. – 5 с.
 6. Хювенен Ю. Дотримання редакціями друкованих ЗМІ нормативних документів щодо оформлення вихідних відомостей у періодичних (крім газет) і продовжуваних виданнях у 2010 році / Юлія Хювенен // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 5. – С. 19-21.
 7. Шестериков П. С. Постановка библиотечного дела в университетах  и некоторых других библиотеках России. – Одесса : Коммерческая тип., 1915. – 261 с.
 8. Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703-1900 гг. : (материалы для истории русcкой журналистики) / сост. и изд. Н. М. Лисовский. – Пг. : тип. АО Типографского дела, 1915. – [8], XVI, 1067 с.
 9. Библиография периодических изданий России, 1901-1916. – Л., 1958.
 10. Беляева Л. Н. Библиография периодических изданий России, 1901-1916: в 3-х тт. / Л. Н. Беляева, М. К. Зиновьева, М. М. Никифоров ; Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; под общ. ред. : В. М. Барашенкова, О. Д. Голубевой, Н. Я. Морачевского. – Л., 1958-1961.
 11. Периодическая печать СССР 1917-1949 : библиогр. указатель : журналы, труды, бюллетени / М-во культуры СССР, Главиздат ; Всесоюзная книжная палата. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1955.
 12. Летопись периодических изданий СССР. 1955-1960 гг. : библиогр. указ. / Всесоюз. кн. палата. – М. : Книга, 1963. – Ч. 1 :  Журналы, труды, бюллетени. – 1026 с. ; 1967. – Ч. 2 : Газеты. 1961-1965 гг. – 780 с.
 13. Колчак А. В. Лед Карского и Сибирского морей / А. В. Колчак // Записки Императорской Академии наук. По физико-математическому отделению. – СПб., 1909. – Т. 24, № 1. – С. 169. – (Cерия VIII).
 14. Кримський А. Ю. Вступ до історії Туреччини А. Ю. Кримський. – Київ, 1926. – Вип. 3. – (Збірник історично-філологічного відділу Всеукраїнської академії наук № 10).


Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)