DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2015.1(13).50633

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ТЕМАТИЧНОГО ПОШУКУ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ (З ДОСВІДУ РОБОТИ НБ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА)

Т. М. Бикова

Анотація


В статті розглядається питання електронної предметизації документів та створення словника предметних рубрик в електронному каталозі. У Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова відділом наукової обробки документів та організації каталогів проводиться редакція розділів тезаурусу, виробляється методика та складається інструкція редакції, вивчається процес редагування, що дає можливість поліпшити та удосконалити тематичний пошук в електронному каталозі.

Ключові слова


електронний каталог, Наукова бібліотека, предметна рубрика; тезаурус; тематичний пошук

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilous V. Linhvistychne zabezpechennia – vazhlyvyi aspekt diialnosti biblioteky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho [Linguistic support - an important aspect of activity of the Library of Vinnytsia state pedagogical university of Mikhail Kotsyubinsky]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 2013, no. 3, pp. 14-17.

Dedik P. E. Novyye vozmozhnosti dostupa k resursam zarubezhnykh bibliotek: katalogi novogo pokoleniya [New opportunities for access to the resources of foreign libraries: catalogs new generation]. Nauchyye i tekhnicheskiye biblioteki, 2013, no. 2, pp. 65-84.

Zorina N. Baza danykh avtorytetnoho failu "Predmetni zaholovky" elektronnoho katalohu DNPB Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho [Database of the authoritative file "Subject Headings" of the DNPB electronic catalog of Ukraine of V. A. Sukhomlinsky]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 2014, vol. 1, pp. 18-21.

Kasatkin V. Spetsyfika vidobrazhennia informatsiinykh resursiv na bibliotechnykh saitakh (informatsiia pro fondy ta korystuvachiv) [Specifics of reflection of information resources on the library sites (information on funds and users) ]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, 2013, vol. 35, pp. 365-374.

Serbin O., Halytska S. Protsesy systematyzatsii v umovakh adaptatsii do suchasnykh vymoh informatsiinoho poshuku [Processes of systematization in the conditions of adaptation to modern requirements of information search]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, 2012, vol. 33, pp. 341-357.

Skaruk G. A. Printsipy kompleksnogo ispolzovaniya lingvisticheskikh sredstv tematicheskogo poiska v elektronnom kataloge [The principles of complex use of linguistic means of thematic search in the electronic catalog]. Nauchnye i tehnicheskie biblioteki, 2014, no. 2, pp. 72-76.

Sorokin I. V., Skalaban A. V. Tehnologii Web 2.0 kak sredstvo integratsii bibliotek v sovremennuyu elektronnuyu sredu [ Web 2.0 technologies as a means of integration of libraries in the modern electronic environment]. Vestnik Bibliotechnoy Assamblei Evrazii, 2011, no 2, pp. 54-58.

Strishenets N. Poniattia predmetnykh rubryk v amerykanskomu bibliotekoznavstvi [The notion of subject headings in American library science]. Bibliotechna planeta, 2010, no 2, pp. 12-16.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Білоус В. Лінгвістичне забезпечення – важливий аспект діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / В. Білоус // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 3. – С. 14-17.
  2. Дедик П. Е. Новые возможности доступа к ресурсам зарубежных библиотек: каталоги нового поколения / П. Е. Дедик // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 2. – С. 65-84.
  3. Зоріна Н. База даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" електронного каталогу ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського / Н. Зоріна // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 1. – С. 18-21.
  4. Касаткін В. Специфіка відображення інформаційних ресурсів на бібліотечних сайтах (інформація про фонди та користувачів) / В. Касаткін // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 35. – С. 365-374.
  5. Сербін О. Процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку / О. Сербін, С. Галицька // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 33. – С. 341-357.
  6. Скарук Г. А. Принципы комплексного использования лингвистических средств тематического поиска в электронном каталоге / Г. А. Скарук // Научные и технические библиотеки. – 2014. – № 2. – С. 72-76.
  7. Сорокин И. В. Технологии Web 2.0 как средство интеграции библиотек в современную электронную среду / И. В. Сорокин, А. В. Скалабан // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2011. – № 2. С. 54-58.
  8. Стрішенець Н. Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві / Н. Стрішенець // Бібліотечна планета. – 2010. – № 2. – С. 12-16.


Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)