DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2015.1(13).50642

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ

О. О. Скаченко

Анотація


У статті висвітлюється інноваційно-методична діяльність Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв. Описано процес впровадження різноманітних технологічних інновацій у бібліотечне обслуговування, що орієнтовані на запити сучасного суспільства. Наведені приклади інноваційних змін та описані нові технічні можливості у бібліотечному обслуговуванні. Нововведення дозволяють поліпшити якість послуг, які надаються читачам вузівською бібліотекою.


Ключові слова


інновації; КНУКіМ; методична діяльність; наукова бібліотека

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakharchenko V. I., Korsikova N. M., Merkulov M. M. Innovatsiinyi menedzhment: teoriia i praktyka v umovakh transformatsii ekonomiky [Innovative management: the theory and practice in the conditions of transformation of economy]. Kyiv, 2012, p. 12.

Vaneev A. Metodicheskoye obespecheniye bibliotechnoy deyatelnosti [Methodical ensuring of library activity]. Moscow, 2002, pp. 334-336.

Kachanova E. Yu. Innovatsionno-metodicheskaya rabota bibliotek [Innovation and methodical work of libraries]. Saint Petersburg, 2007, p. 16.

O sozdanii respublikanskikh metodicheskikh tsentrov pri bibliotekakh vuzov iskusstva i kultury USSR [About creation of the republican methodical centers at libraries of higher education institutions of art and culture of USSR]. Kiev, 1982, 1 pp.

Skachenko O. O., Tkachenko V. V. Pavliuchenko Stanislav Yevstyhniiovych: biobibliohrafichnyi pokazhchyk [Pavliuchenko Stanislav Yevstyhniiovych: bibliography]. Kyiv, 2012. 88 p.

Skachenko O. O. Husak Raisa Dmytrivna: biobibliohrafichnyi pokazhchyk [Pavliuchenko Stanislav Yevstyhniiovych: bibliography]. Kyiv, 2014, 162 p.

Horban Iu. I., Malovska I. L., Skachenko O. O., Lukianenko V. V. Dolbenko Tetiana Oleksiivna: biobibliohrafichnyi pokazhchyk [Dolbenko Tetiana Oleksiivna: bibliography]. Kyiv, 2013,152 p.

Horban Iu. I., Malovska I. L., Skachenko O. O., Lukianenko V. V. Sknar Oleksandr Ivanovych: biobibliohrafichnyi pokazhchyk [Sknar Oleksandr Ivanovych: bibliography]. Kyiv, 2014, 119 p.

Skachenko O. O. Biblioteka – svit znan [The library – world of knowledge]. Kyiv, 2012. 16 p.

Skachenko O. O., Tkachenko V. V. Obiednani liuboviu do ukrainskoi pisni : prysviachuietsia 40-richchiu kafedry narodnoho khorovoho spivu KNUKIM: biobibliohrafichnyi pokazhchyk [United by love to the Ukrainian song: dedicated to the 40th anniversary of the Department of Folk choral KNUKiM: bibliography]. Kyiv, 2013, 244 p.

Skachenko O. O., Krechko N. M. Maistry khorovoho mystetstva : prysviachuietsia 45-richchiu kafedry khorovoho dyryhuvannia KNUKiM : biobibliohrafichnyi pokazhchyk [Masters of choral art: it is devoted to the 45th anniversary of chair of choral conducting KNUKiM: bibliography]. Kyiv, 2013, 122 p.

Skachenko O. O., Dolbenko T. O., ed. Naukova biblioteka Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv: vid vytokiv do sohodennia: istorychnyi narys [Scientific Library of the Kyiv National University of Culture and Arts: from the beginnings to the present : historical essay]. Kyiv, 2013, 168 p.

Skachenko O. O. Naukovo-vydavnycha diialnist KNUKiM, 1973-2013 rr.: biobibliohrafichnyi pokazhchyk [Scientific publishing KNUKiM, 1973-2013: bibliography]. Kyiv, 2014, 284 p.

Skachenko O. O. Kyivskyi natsionalnyi universytet kultury i mystetstv u 2013 rotsi: znamenni daty, slavni yuvilei: calendar [Kyiv National University of Culture and Arts in 2013: important dates, the glorious anniversaries: calendar]. Kyiv, 2013. 116 p.

Skachenko O. O. Kyivskyi natsionalnyi universytet kultury i mystetstv u 2014 rotsi: znamenni daty, slavni yuvilei: calendar [Kyiv National University of Culture and Arts in 2014: important dates, the glorious anniversaries: calendar]. Kyiv, 2014, 138 p.

Skachenko O. Skarby natsii [The treasure of nation]. Kultura i zhyttia, 2014, no. 17, p. 4.

Skachenko O. O. Skarby natsii : innovatsiinyi proekt [The treasure of nation innovative project]. Kyiv, 2014. Avaliable at: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/04/SKARBI-NATSIYI.ppt (accessed 16.12.2014).

Skachenko O. O. Obiekty Svitovoi spadshchyny YUNESKO v Ukraini: pamiatka [Objects of the World heritage of UNESCO in Ukraine: memorial]. Kyiv, 2014, 71 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки [Текст]: навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – Київ : ЦУЛ, 2012. – С. 12.

Ванеев А. Методическое обеспечение библиотечной деятельности [Текст]: учеб. пособ. / А. Ванеев. – М. : Изд-во ИПО Профиздат, 2002. – С. 334-336.

Качанова Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек [Текст] / Е. Ю. Качанова. – СПб. : Профессия, 2007. – С. 16.

О создании республиканских методических центров при библиотеках вузов искусства и культуры УССР [Текст]: указ М-ва культуры Украинской ССР № 506 от 11 мая 1982 года. –  Киев, 1982. – 1 с.

Павлюченко Станіслав Євстигнійович [Текст]: біобібліогр. покажчик : до 75-річчя від дня народження / уклад. : О. О. Скаченко, В. В. Ткаченко ; гол. ред. М. М. Поплавський ; наук. ред. : А. І. Гурбанська, П. Г. Павлюченко ; М-во культури України, КНУКіМ, Б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2012. – 88 с.: іл. – (Серія «Видатні постаті КНУКіМ» ; вип. 1).

Гусак Раїса Дмитрівна [Текст]: біобібліогр. покажчик : до 70-річчя від дня народження / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. О. О. Скаченко ; редкол. : М. М. Поплавський, Ю. І. Горбань, І. Л. Маловська. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2014. – 162 с. : іл. – (Серія «Видатні постаті КНУКіМ» ; вип. 2).

Долбенко Тетяна Олексіївна [Текст]: біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. : Ю. І. Горбань, І. Л. Маловська, О. О. Скаченко, В. В. Лук'яненко ; редкол. : М. М. Поплавський, М. С. Тимошик, В. М. Медведєва. – Київ : Видавництво Ліра, 2013. – 152 с. : іл. – (Серія «Вчені КНУКіМ» ; вип. 1).

Скнарь Олександр Іванович [Текст]: біобібліогр. покажчик (до 70-річчя від дня народження) / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. : Ю. І. Горбань, І. Л. Маловська, О. О. Скаченко, В. В. Лук'яненко ; редкол. : М. М. Поплавський, А. І. Гурбанська, В. М. Медведєва. – Київ : КНУКіМ, 2014. – 119 с. – (Серія «Вчені КНУКіМ» ; вип. 2).

Бібліотека – світ знань [Текст]: (до 50-річчя бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв) / уклад. О. О. Скаченко ; бібліогр. ред. Г. О. Стешенко ; М-во культури України, КНУКіМ, Б-ка. – Київ, 2012. – 16 с. – (Серія «Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 1).

Об’єднані любов’ю до української пісні : присвячується 40-річчю кафедри народного хорового співу КНУКіМ [Текст]: біобібліогр. покажчик / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. : О. О. Скаченко, В. В. Ткаченко ; гол. ред. М. М. Поплавський ; наук. ред. А. І. Іваницький ; літ. ред. В. В. Сінельнікова. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2013. – 244 с. : іл. – (Серія «Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 2).

Майстри хорового мистецтва : присвячується 45-річчю кафедри хорового диригування КНУКіМ [Текст]: біобібліогр. покажчик / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. : О. О. Скаченко, Н. М. Кречко ; гол. ред. М. М. Поплавський ; наук. ред. І. Д. Гамкало. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2013. – 122 с. : іл. – (Серія «Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 3).

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: від витоків до сьогодення [Текст]: іст. нарис / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; упоряд. О. О. Скаченко ; наук. ред. Т. О. Долбенко ; редкол. : Ю. І. Горбань [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – 168 с. : іл.

Науково-видавнича діяльність КНУКіМ, 1973-2013 рр. [Текст] : бібліогр. покажчик / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; упоряд. О. О. Скаченко ; редкол. : М. М. Поплавський, І. С. Бондар, C. Д. Безклубенко [та ін.]. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2014. – 284 с.

Київський національний університет культури і мистецтв у 2013 році: знаменні дати, славні ювілеї [Текст]: календар / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; уклад. О. О. Скаченко ; гол. ред. М. М. Поплавський; наук. ред. А. І. Гурбанська. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2013. – 116 с.

Київський національний університет культури і мистецтв у 2014 році: знаменні дати, славні ювілеї [Текст]: календар / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; гол. ред. М. М. Поплавський ; уклад. О. О. Скаченко ; наук. ред. О. О. Гарачковська ; авт. вст. ст. М. С. Тимошик. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2014. – 138 с. : іл.

Скаченко О. «Скарби нації» [Текст] / О. Скаченко // Культура і життя. – 2014. – № 17. – С. 4.

Скарби нації : інноваційний проект [Електронний ресурс] / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; авт.-уклад. О. О. Скаченко. – Київ, 2014. – 17 слайдів. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/04/SKARBI-NATSIYI.ppt (дата звернення 12.01.2015). – Назва з екрана.

Об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні : пам’ятка [Текст] / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. О. О. Скаченко ; наук. ред. Ю. М. Ключко. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2014. – 71 с. : іл.

 Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)