КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПОЛЬСЬКОГО ВИДАННЯ «РІЧ ПОСПОЛИТА» (RZECZPOSPOLITA) ЯК ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО БЮЛЕТЕНЯ «УКРАЇНА У ВІДГУКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ПРЕСИ»

Світлана Миколаївна Польовик

Анотація


В статті здійснено контент-аналіз публікацій польського видання «Річ Посполита» як джерела формування інформаційно-бібліографічного бюлетеня «Україна у відгуках зарубіжної преси» Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Досліджено проблематику та динаміку висвітлення на сторінках тижневика позитивних і негативних сторін іміджу України за кордоном.


Ключові слова


контент-аналіз; моніторинг; «Річ Посполита»; рубрика; Європейський Союз; українсько-російські відносини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Tanatar N. V. Kontent-analіz yak doslіdnickii іnstrumentarіi [Content analysis as a research tool]. Bіblіotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Іnformologіya, 2007, no. 2, рp.75-80.

Fedorchuk A. G. Sozdaniye bibliotechnykh informatsionnykh resursov na osnove monitoringa soderjaniya publikatsii v seti Internet [Creation of library information resources on the basis of monitoring of publications on the Internet]. Biblioteki natsionalnykh akademii nauk: problemy funktsionirovaniya, tendentsii razvitiya, 2013, no. 11, рр. 135-148.

Ukraina u vidhukakh zarubizhnoi presy [Ukraine in the comments of the foreign press]. Available at: http:// nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=114&Itemid=452 (accessed 15.09. 2015).

Rzeczpospolita. Available at: http://www4.rp.pl/ (accessed 15.09.2015).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Танатар Н. В. Контент-аналіз як дослідницький інструментарій [Текст] / Н. В. Танатар, А. Г. Федорчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 2. – С. 75-80.


Федорчук А. Г. Создание библиотечных информационных ресурсов на основе мониторинга содержания публикаций в сети Интернет [Текст] / А. Г. Федорчук // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2013. – Вып. 11. – С. 135-148.


Україна у відгуках зарубіжної преси [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=114&Itemid=452 (дата звернення 15.09.15). – Назва з екрана.


Rzeczpospolita [Electronic resource]. – Режим доступу: http://www4.rp.pl/ (accessed 15.09.15).

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2016.1(15).54973

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)