DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2015.2(14).61982

МАТЕРІАЛИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БРАТІВ ВІКТОРА І АДАМА АРЦИМОВИЧІВ У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

І. С. Грєбцова

Анотація


Метою статті є реконструкція походження роду Арцимовичів, дослідження основних напрямків діяльності і службової кар'єри яскравих представників цього роду – сенатора В. А. Арцимовича і попечителя Одеського навчального округу 1862-1866 рр. А. А. Арцимовича на матеріалах, що зберігаються в Науковій бібліотеці ОНУ. Комплексний аналіз джерел, що розглядаються, дозволяє виявити інформаційні можливості кожного з них для дослідження віх життя та діяльності братів Арцимовичів, внеску А. А. Арцимовича у розвиток освіти в Новоросійському краї і Бессарабській області.

Ключові слова


Наукова бібліотека ОНУ; рід Арцимовичів; В. А. Арцимович; А. А. Арцимович; Одеський навчальний округ; попечитель; навчальні заклади; Новоросійський університет

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Viktor Antonovich Artsimovich. Vospominaniya. Kharakteristiki [Viktor Antonovich Artsimovich. Memoirs. Characteristics]. St. Petersburg, 1904, 823 p.

Godichnyy akt Rishelevskogo litseya (istoricheskiye zapiski i rechi) [The annual act of Rishelyevsky lyceum (historical notes and speeches]. 1863-1864 gg. Odessa, 1864.

Delo o peremeshchenii Samarskogo grazhdanskogo gubernatora d. s. s. Artsimovicha na sluzhbu v Ministerstvo narodnogo prosveshcheniya. O naznachenii ego popechitelem Odesskogo uchebnogo okruga [M/f] [Case of transfer of the Samara civil governor of Artsimovich on department in the Ministry of national education. About appointment as trustee of the educational district of Odessa]. Leningrad, 1962.

Samoylov F. A. Iz istorii Odesskogo uchebnogo okruga: A. A. Artsimovich [From history of the Odessa educational district: A. A. Artsimovich]. Nasha shkola, 1999, no. 1, pp. 68-73.

Tsirkulyar po upravleniyu Odesskim uchebnym okrugom [The circular letter on management of the Odessa educational district]. Odessa, 1864-1866.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Виктор Антонович Арцимович. Воспоминания. Характеристики. – СПб. : Тип. М. Стасюлевича, 1904. – 823 с.
2. Годичный акт Ришельевского лицея (исторические записки и речи) 1863-1864 гг. – Одесса, 1864.
3. Дело о перемещении Самарского гражданского губернатора д. с. с. Арцимовича на службу в Министерство народного просвещения. О назначении его попечителем Одесского учебного округа [М/ф]. – Л., 1962.
4. Самойлов Ф. А. Из истории Одесского учебного округа: А. А. Арцимович / Ф. А. Самойлов // Наша школа. – 1999. – № 1. – С. 68-73.
5. Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. – Одесса : Тип. П. Францова, 1864-1866.Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)