DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2015.2(14).62006

УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Т. С. Кара

Анотація


У статті висвітлюються проблеми написання та розповсюдження української
історичної повісті, яка творилась у певних історичних обставинах та в специфіці
літературного процесу, що проходив під знаком то Розстріляного
Відродження 20-х рр., то під знаком соцреалістичних канонів, які наклали свій
відбиток на підходи до історичної тематики цієї пори; також й в умовах дуального розчленування України на Східну і Західну.


Ключові слова


історична повість; заборона; розпорошеність; нове прочитання

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrusiv S. Modus natsionalnoi identychnosti : Lvivskyi tekst 30-kh rr. 20 st. [Mode of national identity: Lvov

text of the 30th of the 20th century]. Ternopil ; Lviv, 2000, 340 p.

Burkalets N. Poetyka maloi prozy Bohdana Lepkoho : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.01.06 [Poetics of

flash fiction of Bogdan Lepky]. Kiev, 1999, 16 p.

Buslaieva K. Transformatsiia antychnykh motyviv i obraziv u tvorchosti Nataleny Korolevy : avtoref. dys. …

kand. filol. nauk : 10.01.01 [Transformation of antique motives and images in Nataleni Korolevy’s creativity].

Dnipropetrovsk, 2005, 20 p.

Holubovska I. Tvorchist Nataleny Korolevy v konteksti rozvytku ukrainskoi literatury 20 st. : avtoref. dys. …

kand. filol. nauk : 10.01.01 [Natalena Korolevy’s creativity in the context of development of the Ukrainian literature

of the 20 century]. Kiev, 2003, 20 p.

Hrynevych Ia. Katria Hrynevycheva. Biohrafichnyi narys [Katrya Grinevicheva. Biographic sketch]. Toronto,

, 95 p.

Denysiuk B. Istorychna proza I. Fylypchaka: problematyka i poetyka : avtoref. dys. … kand. filol. nauk :

01.01 [Historical prose of I. Filipchak: perspective and poetics]. Kiev, 2006, 23 p.

Dziurman S. Poetyka istorychnoi prozy Yuliana Opilskoho : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.01.01 [Poetics

of historical prose of Yulian Opilsky]. Lviv, 2002, 20 p.

Ivaniuk S. Kriz tuman mynuloho [Through the fog of the past]. Babenko H. Shliakhom burkhlyvym [By the

impetuous way]. Kiev, 1995, pp. 5-12.

Donchyk V. H., ed. Istoriia ukrainskoi literatury 20 stolittia : u 2 kn. [History of the Ukrainian literature of the

th century]. Kiev, 1994, iss. 1, 784 p.

Donchyk V. H., ed. Istoriia ukrainskoi literatury 20 stolittia : u 2 kn. [History of the Ukrainian literature of the

th century]. Kiev, 1994, iss. 2, pt. 2, 512 p.

Kachmar V. Povisteva tvorchist Bohdana Lepkoho. Typy naratsii : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.01.01

[Bohdan Lepky creativity. Narration types]. Kiev, 2006, 18 p.

Konotopets N. Na dukhovnomu neboskhyli [On the spiritual sky]. Pochatkova shkola, 1990, no. 4, pp. 68-73.

Lapushkina N. Proza Savy Bozhka v literaturnomu protsesi 20-30-kh rokiv 20 stolittia: istorychna kontseptsiia,

zhanrovi osoblyvosti : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.01.01 [Prose of Sava Bozhko in literary process of

the 20-30th years of the 20th century: historical concept, genre features]. Kharkiv, 2008, 19 p.

Lytvynenko T. Istoriosofichna kontseptsiia pentalohii B. Lepkoho «Mazepa» ta yii khudozhnia realizatsiia :

avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.01.01 [Concept of philosophy of history of a pentalogy of Lepky “Mazepa”

and its art realization]. Kiev, 1999, 73 p.

Motuzka M. Potoibichne : notatky [Belonging to the other world: notes]. Hart, 1929, no. 3, pp. 94-97.

Pelenskyi Ie. Bohdan Lepkyi. Tvorchyi shliakh [Bogdan Lepky. Creative way]. Krakiv ; Lviv, 1943, 56 p.

Pohrebennyk F. Bohdan Lepkyi [Bogdan Lepky]. Kiev, 1993, 64 p.

Usachova K. Ahiohrafichni ta epichni interteksty v prozi Nataleny Korolevy : avtoref. dys. … kand. filol. nauk :.

01.01 [Hagiographical and epic interteksts in Natalena Korolevy’s prose]. Kiev, 2008, 16 p.

Franko I. Peredmova [Preface]. Franko I. Zibrannia tvoriv : u 50 t. [Collected Works: in 50 volumes]. Kiev,

, vol. 16, pp. 7-8.

Khorunzhyi Iu. Liudmyla Starytska-Cherniakhivska [Ludmila Starytska-Cherniakhivska]. Starytska-Cherniakhivska

L. Vybrani tvory [Selected works]. Kiev, 2000, pp. 5-34.

Shapoval Iu. Komunistychna tsenzura v Ukraini: shtrykhy do portreta [Communistic censorship in Ukraine: strokes to a portrait]. Bakhmutskyi shliakh, 2001, no. 1/2, pp. 84-110.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрусів С. Модус національної ідентичності : Львівський текст 30-х рр. ХХ ст. / Стефанія Андрусів. – Тернопіль : Джура ; Львів : ун-т ім. І. Франка, 2000. – 340 с.

2. Буркалець Н. Поетика малої прози Богдана Лепкого : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «українська література» / Наталія Буркалець. – Київ, 1999. – 16 с.

3. Буслаєва К. Трансформація античних мотивів і образів у творчості Наталени Королеви : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «українська література» / Катерина Буслаєва. – Дніпропетровськ, 2005. – 20 с.

4. Голубовська І. Творчість Наталени Королеви в контексті розвитку української літератури ХХ ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «українська література» / Ірина Голубовська. – Київ, 2003. – 20 с.

5. Гриневич Я. Катря Гриневичева. Біографічний нарис / Ярослав Гриневич. – Торонто : Гомін України, 1968. – 95 с.

6. Денисюк Б. Історична проза І. Филипчака: проблематика і поетика : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «українська література» / Богдан Денисюк. – Київ, 2006. – 23 с.

7. Дзюрман С. Поетика історичної прози Юліана Опільського : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «українська література» / Світлана Дзюрман. – Львів, 2002. – 20 с.

8. Іванюк С. Крізь туман минулого / Сергій Іванюк // Бабенко Г. Шляхом бурхливим / Григорій Бабенко. – Київ : Веселка, 1995. – С. 5-12.

9. Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. / за ред. В. Г. Дончика. – Київ : Либідь, 1994. – Кн. 1 : 1910-1930 рр. – 1994. – 784 с.

10. Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. / за ред. В. Г. Дончика. – Київ. : Либідь, 1994. – Кн. 2, ч. 2 : 1960-1990 рр. – 1995. – 512 с.

11. Качмар В. Повістева творчість Богдана Лепкого. Типи нарації : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «українська література» / Віра Качмар. – Київ, 2006. – 18 с.

12. Конотопець Н. На духовному небосхилі / Наталя Конотопець // Початкова школа. – 1990. – № 4. – С. 68- 73.

13. Лапушкіна Н. Проза Сави Божка в літературному процесі 20-30-х років ХХ століття: історична концепція, жанрові особливості : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «українська література» / Наталія Лапушкіна. – Харків, 2008. – 19 с.

14. Литвиненко Т. Історіософічна концепція пенталогії Б. Лепкого «Мазепа» та її художня реалізація : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «українська література» / Тетяна Литвиненко. – Київ, 1999. – 73 с.

15. Мотузка М. Потойбічне : нотатки / М. Мотузка // Гарт. – 1929. – № 3. – С. 94-97.

16. Пеленський Є. Богдан Лепкий. Творчий шлях / Євген Пеленський. – Краків – Львів : Укр. вид-во, 1943. – 56 с.

17. Погребенник Ф. Богдан Лепкий / Федір Погребенник. – Київ : Т-во «Знання» України, 1993. – 64 с.

18. Усачова К. Агіографічні та епічні інтертексти в прозі Наталени Королеви : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «українська література» / Катерина Усачова. – Київ, 2008. – 16 с.

19. Франко І. Передмова / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – Київ : Наук. думка, 1978. – Т. 16. – С. 7-8.

20. Хорунжий Ю. Людмила Старицька-Черняхівська / Юрій Хорунжий // Старицька-Черняхівська Л. Вибрані твори / Людмила Старицька-Черняхівська. – Київ : Наук. думка, 2000. – С. 5-34.

21. Шаповал Ю. Комуністична цензура в Україні: штрихи до портрета / Юрій Шаповал // Бахмутський шлях. – 2001. – № 1/2. – С. 84-110.Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)