DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2015.2(14).62087

РЕЦЕНЗІЯ НА ВИДАННЯ «ШЕДЕВРИ В КОЛЕКЦІЯХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ: ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ГРАВЮРА ХV-ХІХ CТОЛІТЬ: КАТАЛОГ-АЛЬБОМ»

Л. Л. Сауленко

Анотація


Шедеври в колекціях університетської бібліотеки : західноєвропейська гравюра XV-XIX століть = Masterpieces in the University Library collections: western european prints of the XV-XIX centuries : каталог-альбом / упоряд. : О В. Полевщикова [та ін.] ; пер. англ. : О. В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко ; відп. ред. М. О. Подрезова ; ОНУ імені І. І. Мечникова, Наукова б-ка. – Одеса : Астропринт, 2015. – 146 с. : грав. – (Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова ; вип. : Музей книги).

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)