ВЧИМОСЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: СИСТЕМА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

В. П. Пружина

Анотація


У статті показана власна модель системи підвищення кваліфікації, що охоплює всіх співробітників. Розглядається методика та форми роботи, які позитивно впливають на ефективну реалізацію творчого, фізичного і трудового потенціалу колективу та надають значну допомогу в рості професіоналізму кожного із співробітників. Впроваджена система розвитку персоналу дозволяє організовувати постійний контроль за якістю знань спеціалістів, створити банк даних про склад і кваліфікацію персоналу, планувати його переміщення та
формувати резерв керівного складу бібліотеки.


Ключові слова


професійна підготовка; безперервна освіта; перепідготовка; професійний розвиток; навчання; наставник; адаптація; робоча поведінка; робочі результати; тестування; учбова програма; інтерактивні форми навчання; поглиблення знань; стажування; взаємозамінність

Повний текст:

PDF

Посилання


Babii L. Rol tvorchoho potentsialu molodykh spetsialistiv u formuvanni hidnoho imidzhu biblioteky [The role of the creative potential of young specialists in the formation of worthy image of library ]. Bibliotechna planeta, 2010, no. 3, pp. 32-33.

Bohun N. Korporatyvna kultura v bibliotetsi [Corporate culture in the library]. Bibliotechna planeta, 2013, no. 1, pp. 11-12.

Iermolaieva H. Systema pidvyshchennia kvalifikatsii bibliotechnykh kadriv yak odna z providnykh funktsii upravlinnia bibliotechnymy kolektyvamy [The system of professional development of library staff as one of the leading functions of management of library collectives]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 2007, no. 8, pp. 27-29.

Zhukova V., Hrabar N. Zhyttieva potreba rozvytku profesii [The vital need of development of the profession]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 2007, no. 9, pp. 27-30.

Zahumenna V., Tymoshenko I. Pidhotovka, perepidhotovka ta pidvyshchennia kvalifikatsii bibliotechnoinformatsiinykh fakhivtsiv u NAKKKiM [Training, retraining and advanced training of library and information professionals in NAKKKiM ]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 2015, no. 4, pp. 43-44.

Korniienko V. Innovatsiini protsesy v rozvytku bibliotek ta reorhanizatsiia systemy pidvyshchennia kvalifikatsii [Innovative processes in the development of libraries and reorganization of the system of professional development]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, 2008, iss. 20, pp. 214-222.

Kuznetsova T. Ya. Bibliotechnyye kadry segodnya i zavtra: puti resheniya problemy kadrov, kotorye «reshayut vse» [Library staff today and tomorrow: solutions of a problem of staff which «solve everything»]. Nauchnyye i tekhnicheskiye biblioteki, 2009, no. 3, pp. 7-12.

Makeieva I. Metodolohichni pidkhody do orhanizatsii vnutrishnobibliotechnoi systemy pidvyshchennia kvalifikatsii kadriv bibliotek VNZ [Methodological approaches to the organization of intra library system of professional development of libraries staff of higher educational institutions ]. Bibliotechnyi visnyk, 2008, no. 5, pp. 29-33.

Novalska T., Bachynska N. Shliakhy vyrishennia problem defitsytu kvalifikovanykh kadriv u bibliotekakh Ukrainy [Solutions of problems of deficiency of qualified personnel in the libraries of Ukraine ]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 2015, no. 6, pp. 18-20.

Pyatkova I. Aktualny problemy povysheniya kvalifikatsii sotrudnikov vuzovskikh bibliotek v usloviyakh vnedreniya innovatsionnykh tekhnologiy [Actual problems of professional development of staff of the high school libraries in the conditions of introduction of innovative technologies.]. Bibliotechnyi forum Ukrainy, 2009, no. 3, pp. 36-40.

Matsei O. O. Metodychne zabezpechennia diialnosti naukovoi biblioteky Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu: novi pidkhody [Methodical ensuring activity of scientific library of the Khmelnytskyi National University: new approaches]. Biblioteka ta suchasni tendentsii v informatsiinomu zabezpechenni osvitnoi, naukovo-doslidnoi ta innovatsiinoi diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv [Library and current trends in information support of educational, research and innovative activity of higher educational institutions]. Khmelnitski, 2012, pp. 143-149.

Savenkova L. Problemy ta perspektyvy kadrovoho zabezpechennia bibliotek vyshchykh navchalnykh zakladiv [Problems and prospects of staffing of libraries of the higher educational institutions]. Vyshcha shkola, 2008, no. 5, pp. 55-59.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабій Л. Роль творчого потенціалу молодих спеціалістів у формуванні гідного іміджу бібліотеки / Л. Бабій // Бібліотечна планета. – 2010. – № 3. – С. 32-33.


Богун Н. Корпоративна культура в бібліотеці / Н. Богун // Бібл. планета. – 2013. – № 1. – С. 11-12.


Єрмолаєва Г. Система підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів як одна з провідних функцій управління бібліотечними колективами / Г. Єрмолаєва // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 8. – С. 27-29.


Жукова В. Життєва потреба розвитку професії / Вікторія Жукова, Наталія Грабар // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 9. – С. 27-30.


Загуменна В. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації бібліотечно-інформаційних фахівців у НАКККіМ / В. Загуменна, І. Тимошенко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 4. – С. 43-44.


Корнієнко В. Інноваційні процеси в розвитку бібліотек та реорганізація системи підвищення кваліфікації /В. Корнієнко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 214-222.


Кузнецова Т. Я. Библиотечные кадры сегодня и завтра: пути решения проблемы кадров, которые «решают все» / Т. Я. Кузнецова // Науч. и техн. б-ки. – 2009. – № 3. – С. 7-12.


Макеєва І. Методологічні підходи до організації внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації кадрів бібліотек ВНЗ / І. Макеєва // Бібл. вісн. – 2008. – № 5. – С. 29-33.


Новальська Т. Шляхи вирішення проблем дефіциту кваліфікованих кадрів у бібліотеках України / Т. Новальська, Н. Бачинська // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 6. – С. 18-20.


Пяткова И. Актуальные проблемы повышения квалификации сотрудников вузовских библиотек в условиях внедрения инновационных технологий / И. Пяткова // Бібл. форум України. – 2009. – № 3. – С. 36‑40.


Мацей О. О. Методичне забезпечення діяльності наукової бібліотеки Хмельницького національного університету: нові підходи / О. О. Мацей // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 143-149.


Савенкова Л. Проблеми та перспективи кадрового забезпечення бібліотек вищих навчальних закладів // Вища шк. – 2008. – № 5. – С. 55-59.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2016.1(15).80540

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)