DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2016.2(16).94046

ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ

Т. М. Костирко

Анотація


Розглядаються наявність проблемної ситуації формування системи підвищення
кваліфікації бібліотечних кадрів ВНЗ у сучасних соціально-комунікативних
умовах. Визначаються пріоритетні напрями в організації безперервної бібліотечної освіти. Описується досвід роботи з підвищення кваліфікації методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Миколаєва. Зроблено висновки про
необхідність врахування обов’язкових умов раціональної організації роботи з підвищення кваліфікації, а саме: диференціація форм і методів навчання, доцільність та актуальність тематики заходів, активність прагнення до навчання, дисциплінованість, регулярність проведення.


Ключові слова


система підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців ВНЗ; науково-інформаційна діяльність; професійна компетенція; дистанційне навчання; тренінги; інтерактивні форми навчання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ilhanaieva V. O. Formuvannia komunikatsiinykh stratehii suchasnoho universytetu [Formations of communication strategy of modern university]. Biblioteka vyshchoi shkoly na novomu etapi rozvytku sotsialnykh komunikatsii: Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Library of high school at a new stage of social communication : Materials II of the International scientific and practical conference]. Dnipropetrovsk, 2013, pp. 9-11.

Kovalchuk S. Kyievo-Mohylianska biznes-shkola dlia bibliotekariv : pereversheni spodivannia [Kiyevo-Mogilyansky business school for librarians: the exceeded expectations]. Bibliotechna planeta [Library Planet], Kyiv, 2016, no.2, pp.25-26.

Kuliieva T. Imidzh bibliotekaria : vid mynuloho do sohodennia [Image librarian from past to present]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Bulletin of book chamber]. Kyiv, 2015, no.8, pp.16-18.

Makeieva I. Orhanizatsiia systemy pidvyshchennia kvalifikatsii spivrobitnykiv bibliotek vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy : istoriia ta suchasnyi stan [Organization of system of professional development of staff of libraries of higher educational institutions of Ukraine: history and current state]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Bulletin of book chamber]. Kyiv, 2012, no.6, рр. 12-16.

Mudrokha V. O. Pidvyshchennia kvalifikatsii yak skladova chastyna naukovo-metodychnoho zabezpechennia diialnosti biblioteky [Professional development as component of scientific and methodical ensuring activity of library]. Biblioteky i suspilstvo : rukh u chasi ta prostori : materialy naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [Libraries and society: the movement in time and space: materials of a scientific and practical Internet conference].

Kharkiv, 2015, рр. 112-118.

Sknar V. K. Tsentr bezperervnoi informatsiino-bibliotechnoi osvity v Ukraini : stanovlennia, rozvytok ta spivpratsia [Center of continuous information and library education in Ukraine: formation, development and cooperation]. Bibliotechna planeta [Library Planet]. Kyiv, 2001, no.1, pp.29-30

Chachko A. S. Bibliotekar – aktualnaya professiya informatsionnogo obshchestva [Librarian – actual profession of the information society]. Vestnik Bibliotechnoy Assamblei Yevrazii [Herald of the Library Assembly of Eurasia]. 2003, no.1, pp.70-74.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ільганаєва В. О. Формування комунікаційних стратегій сучасного університету / В. О. Ільганаєва // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 24-25 жовт. 2013 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. транспорту, 2013. – С. 9-11.

Ковальчук С. Києво-Могилянська бізнес-школа для бібліотекарів: перевершені сподівання / С. Ковальчук, С. Кравченко // Бібліотечна планета. – 2016. – № 2. – С. 25-26.

Кулієва Т. Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення / Т. Кулієва // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 16-18.

Макеєва І. Організація системи підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних закладів України : історія та сучасний стан / І. Макеєва // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 6. – С. 12-16.

Мудроха В. О. Підвищення кваліфікації як складова частина науково-методичного забезпечення діяльності бібліотеки / В. О. Мудроха // Бібліотеки і суспільство : рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. б-ки ХНМУ (Харків, 5-12 жовт. 2015 р.). – Харків : НБ ХНМУ, 2015. – С. 112-118.

Скнар В. К. Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти в Україні : становлення, розвиток та співпраця / В. К. Скнар // Бібліотечна планета. – 2001. – № 1. – С. 29-30.

Чачко А. С. Библиотекарь – актуальная профессия информационного общества / А. С. Чачко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2003. – № 1. – С. 70-74.Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)