Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

P

Polevshchykova, E. V., Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

Є

Єгоренков, І. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Єлпатьївська, В. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

І

Іващенко, В. М., Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

А

Айвазян, О. Б., Хмельницький національний університет
Алєксєєнко, M. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Алєксєєнко, М. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Алексеенко, М. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Арістова, Л. Ю., Московський державний університет імені М.В. Ломоносова

Б

Бєлодєд, О. В., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Білоус, В. С., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Білоусова, Л. Г., Державний архів Одеської області
Бірюкова, Т. Л., Одеський національний політехнічний університет
Бабічева, О. Г., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Барвінська, П. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Бахчиванжи, Г. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Бачинська, О. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Бережок, Є. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Бережок, Е. В., Одеський Національний університет імені І. І. Мечникова
Березін, С. Є., Державний архів Одеської області
Березна, Т. І., ПП “Фірма “Матрікс Прес”
Березюк, Н. М., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Бикова, Т. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Бикова, Т. М., Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Богданович, О. В., Одеська національна юридична академія
Боева, А. Р., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Бондар, І. В., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Бондарчук, О. Б., Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського
Боровик, О. Б., Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бургеля, Д. И., Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

В

Віняр, Г. М., Криворізький державний педагогічний університет
Ваксман, Ю. Ф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Великодна, I. Л., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Великодна, І. Л., Московський державний університет імені М.В. Ломоносова
Великодна, Г. В., Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Великодна, Г. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Великодная, А. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Власова, О. І., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Г

Гавриленко, А. М., Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Галаган, Л. М., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Гаріна, Н. В., Одеський державний медичний університет
Головко, Л. В., Криворізький державний педагогічний університет
Грєбцов, В. В., Міжнародний гуманітарний університет
Грєбцова, I. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Грєбцова, І. С., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Грєбцова, І. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Гребцова, І. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Гребцова, И. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Губар, О. Й.
Гужва, А. А., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д

Діанова, Н. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Давидова, А. О., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Данилюк, Н. Е., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Дзиговський, О. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Ж

Желясков, С. А., Державний архів Одеської області
Жменько, О. В., Київський національний університет технологій та дизайну
Журавльова, І. К., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Журавльова, І. К., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

З

Заболотна, Д. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Зайченко, А. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Зарвирог, І. П., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Зушман, М. Б., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К

Калінку, В. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Калмикова, М. М., Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Кара, Т. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Климчук, Л. В., Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кобельський, Д. В., Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Кобяк, Н. А., Московський державний університет імені М. В. Ломоносова
Ковальчук, Г. І., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Колесникова, Т. О., Дніпропетро́вський націона́льний університе́т залізни́чного тра́нспорту імені академіка Всеволода Лазаряна
Колесникова, Т. О., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Костирко, Т. М., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Костирко, Т. М., Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова,
Костицына, А. В., Пермський державний гуманітарно-педагогічний університет
Кочмар, В. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Красікова, О. Ю., Національна академія аграрних наук України
Крива, А. В., Національний університет водного господарства та природокористування
Кропочева, Н. М., Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В. О. Сухомлинського
Кузнєцов, П. В.
Кукатова, Г. І., Брянська обласна наукова універсальна бібліотека імені Ф. І. Тютчева
Кульчицький, С. В., Інститут історії України НАН України
Купріянова, Н. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кухаренко, В. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кушнір, О. Ю., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Л

Лєнчінєнко, М. В., Московський державний університет імені М.В. Ломоносова
Ліфшиц, А. Л., Московський державний університет імені М. В. Ломоносова
Ларенкова, С. В., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Левченко, В. В., Одеський національний морський університет
Левченко, В. В., Одеський національний морський університет
Левченко, Г. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Левченко, Н. П., Національний університет харчових технологій
Ложешник, А. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ложешник, А. С., Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Лукін, Д. В., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Лучка, Л. М., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ляшенко, О. Л., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

М

Мігунова, Т. С., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Мазулис, В., Латвійський університет
Макміллан, О. Д., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Малютіна, Н. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Мартинюк, Е. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Мельниченко, Е. А., Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Мерзлякова, С. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Мерзлякова, С. O., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Мерзлякова, С. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Мисечко, А. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Мороз, Н. В., Чернігівський державний інститут економіки і управління
Музичко, О. Є., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Музичко, О. Є., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Мурашко, O С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Мурашко, О. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Мусієнко, Н. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Н

Назаровець, М. А., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Назаровець, С. А., Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Назарчук, Т. Б., Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Немерцалов, В. В., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Непомнящий, А. А., Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Никитченко, О. Е., Одеський національний політехнічний університет
Новікова, Л. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ноткіна, О. Ю., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

О

Опришко, Т. С., Київський університет імені Бориса Грінченка

П

Пiгулевська, I. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Пігулевська, І. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Павленко, Г. В.
Павлюк, М. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Панченко, И. В., Наукової бібліотека ПНПУ імені К. Д. Ушинського
Пасмор, Н. П., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Перелигіна, В. Є., Національний університет водного господарства та природокористування
Пестрецова, О. О., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Петріківська, О. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Петрухно, Ю. Є., Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Подкупко, Т. Л., Одеський національний медичний університет
Подрезова, М. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Подрезова, М. О., Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Поліщук, М. О., Національна Академія статистики, обліку та аудиту
Полевщикова, O. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Полевщикова, Е. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Полевщикова, О. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Польовик, С. М., Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Польовик, Світлана Миколаївна, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Полякова, Ю. Ю., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Полякова, Ю. Ю., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Потернак, Ю. А., Київський національний університет культури і мистецтв
Прокопенко, Л. І., Київський національний університет культури і мистецтв
Пружина, В. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Пружина, В. П., Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Пясецька, М. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Р

Рамазанова, Д. Н., Російська академія наук
Раскіна, О. Ю., Московський гуманітарний інститут імені К. Р. Дашкової
Ревенко, Д. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ревенко, Д. В., Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Ржевцева, Н. Л., Севастопольський національний технічний університет
Ржевцева, Н. Л., Севастопольський національний технічний університет
Романюк, О. О., Одеський національний медичний університет
Ростальна, Г. П., Криворізький державний педагогічний університет
Рубан, А. І., Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського
Руденко, С. Б., Київський національний університет культури і мистецтв

С

Сідляренко, А. І., ТОВ «Антиплагіат»
Савельєва, Є. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Савельєва, Є. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Савенкова, Л. В., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Савенкова, Л. В., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Савченко, В. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Самодурова, В. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Самодурова, В. В., Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Самойлов, Ф. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Самохвалова, О. Ю., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Самчук, Лариса Іванівна, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського
Сауленко, Л. Л., Одеський музей західного і східного мистецтва
Севастьянов, О. В., Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Сербін, О. О., Націонільна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Сербін, О. О., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Сидун, І. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Скаченко, О. О., Київський національний університет культури і мистецтв
Скаченко, О. О., Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв
Соколов, В. Ю., Національна парламентська бібліотека України
Соколов, В. Ю., Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого
Сорокіна, Л. М., Московський гуманітарний інститут імені К. Р. Дашковой
Степко, В. В., Київський національний університет культури і мистецтв
Ступчук, Л. М., Національний університет водного господарства та природокористування
Суровцева, О. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Т

Таран, Л. В.
Тарасюк, Н. В., Національний університет водного господарства та природокористування
Тимофєєва, Г. В., Київський університет імені Бориса Грінченка
Тимошик, М. С., Київський національний університет культури і мистецтв
Ткаченко, Д. В., Миколаївський національний аграрний університет
Ткаченко, С. П., ТОВ «Антиплагіат»
Ткаченко, Т. П., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. І. Туган-Барановського

У

Усатенко, І. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Ф

Фельдман, В. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Фонкіч, Б. Л., Російська академія наук
Фульмес, В. С., Волинська православна богословська академія

Х

Хмарський, В. М., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Хобта, О. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Ц

Цокало, О. О., Миколаївський національний аграрний університет

Ч

Чешельський, Т.

Ш

Шахін, Ю. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Швецова-Водка, Г. М., Рівненський державний гуманітарний університет
Шевчук, М. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Шершун, Т. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Шинкарук, А. І., Кам'янець-Подільський державний університет
Шпукал, Л. І., Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Шульга, Г. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Я

Яковенко, С. І., Одеський державний університет внутрішніх справ
Якубовська, М. Г., Одеський національний політехнічний університет
Якуніна, Н. В., Київський національний університет імені Тараса Шевченка