Інформація про автора

Соколов, В. Ю., Національна парламентська бібліотека України, Україна

 • Том 20, № 1(13) (2015) - Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання
  «ФЕАТРОН ИЛИ ПОЗОР ИСТОРИЧЕСКИЙ» В. СТРАТЕМАНА – КНИЖКОВА ПАМ’ЯТКА КИРИЛИЧНОГО ДРУКУ: ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ
  Анотація  PDF
 • Том 20, № 2(14) (2015) - З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності
  ЗНАЧЕННЯ ПЕРШОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ БІБЛІОТЕЧНИХ РОБІТНИКІВ (1926) У РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 20-Х РР. ХХ СТ.
  Анотація  PDF
 • Том 21, № 1(15) (2016) - Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання
  ВИДАННЯ З АСТРОНОМІЇ, НАДРУКОВАНІ В УКРАЇНІ У XVIII СТ.: ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ
  Анотація  PDF
 • Том 21, № 2(16) (2016) - З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності
  ПИТАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА ПЕРШОМУ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ З’ЇЗДІ БІБЛІОТЕЧНИХ РОБІТНИКІВ (1926): РІШЕННЯ ТА ТРУДНОЩІ ВТІЛЕННЯ (ДО 90-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ З’ЇЗДУ)
  Анотація  PDF
 • Том 22, № 1(17) (2017) - З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності
  КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ТА БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНИХ ДОМІВ КОМІТЕТІВ ПІКЛУВАННЯ ПРО НАРОДНУ ТВЕРЕЗІСТЬ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
  Анотація  PDF
 • Том 23, № 2(20) (2018) - З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності
  Культурно-просвітницька діяльність музеїв історії бібліотек: на шляху до збереження регіональної культурної спадщини
  Анотація  PDF
 • Том 24, № 1(21) (2019) - З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності
  ПЕРЕДПЛАТНИКИ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК ТА ВАРТІСТЬ БІБЛІОТЕЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В СЕРЕДИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
  Анотація  PDF