Інформація про автора

Пасмор, Н. П., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

  • Том 22, № 2(18) (2017) - Інноваційні процеси в бібліотечній справі
    ІМПАКТ-ФАКТОР ЯК НАУКОМЕТРИЧНИЙ ІНДИКАТОР ЗНАЧИМОСТІ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ
    Анотація  PDF