Інформація про автора

Мігунова, Т. С., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна