Інформація про автора

Великодна, I. Л., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна