БІБЛІОТЕКА ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИШУ

Автор(и)

  • О. Б. Айвазян Хмельницький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118157

Ключові слова:

бібліотека Хмельницького національного університету, історія бібліотек, духовна спадщина бібліотеки

Анотація

У статті розглянуто різні аспекти історії Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, висвітлено основні складові її духовних і культурних багатств, визначено роль книгозбірні у створенні та розвитку духовної спадщини вишу. 

Посилання

Aivazian O. B. Z istorii naukovoi biblioteky Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu [From History of the Scientific Library of Khmelnytskyi National University]. Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho universytetu imeni I. Ohiienka. Bibliotekoznavstvo. Knyhoznavstvo [Scientific works ofKamyanets-PodilskyIvanOhienkoNationalUniversity. Bibliography science]. 2013, iss. 3, pp. 145–154.

Aivazian O. B. Na shliakhu do suchasnoi biblioteky [On the way to the modern library]. Misto Khmelnytskyi v konteksti istorii Ukrainy [Khmelnytskyi in the context of the Ukranian history]. Khmelnytskyi, 2016, pp. 90–96.

Biblioteka universytetu: vytoky ta suchasnist [The University library: origins and modernity]. Khmelnytskyi, 2012, 296 p.

Hryhorenko O. P., Filiniuk A. H. Vykhovnyi i kulturnyi tsentr Khmelnytskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu Podillia [CenterofCulturaland Educational Activity and Advisory of the State Agrarian andEngineeringUniversityin Podilia]. Dukhovni vytoky Podillia: tvortsi istorii kraiu [Spiritual origins of Podilia: creators of the territorial history]. 1994, iss. 1, pp. 241–244.

Donskikh O. A. Lichnoe delo dukhovnoy kultury (razmyshleniya o biblioteke) [Personal records of the spiritual culture (reflections about the library)]. Biblotekovedenie [Bibliography science]. 2015, no. 4, pp. 25.

Drachuk R. V., Ishchenko L. I. My v dushakh khram buduiemo… [We are building the temple in our souls…]. Khmelnytskyi, 2007, 63 p.

Kadry dlia sluzhby servisu. Stanovlennia ta rozvytok universytetu (1967–1994 rr.) [Staff for the service devision. Establishment and development of the university ( in 1967–1994)]. Khmelnytskyi, 2007, 612 p.

Petrytska V. M. Nevycherpne dzherelo znan universytetu. Storinky spohadiv i rozdumiv dyrektora NB KhNU (1984–2005 rr.) [Exhaustless fountain of knowledge of the university. Pages of memories and reflections of the Scientific Library of Khmelnytskyi National University’s director (in 1984–2005]. Biblioteka universytetu: vytoky ta suchasnist [The University library: origins and modernity]. 2012, pp. 42–76.

Skarbnytsia znan universytetu [The University treasury of knowledge]. Khmelnytskyi, 2002, 130 p.

Skyba M. Ye. Universytetska biblioteka yak avanhard formuvannia informatsiinoho zabezpechennia osvitnoi diialnosti [The University library as Advance-guard of the information providing of the educational operations’ formation ]. Biblioteka universytetu: vytoky ta suchasnist [The University library: origins and modernity]. 2012, pp. 23–25.

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophy encyclopaedic dictionary]. Kyiv, 2002, 742 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-01

Номер

Розділ

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності