ФОРМУВАННЯ АРХІВНОГО ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: ПИТАННЯ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ

Автор(и)

  • Т. М. Шершун Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118280

Ключові слова:

документи особового походження, особовий архівний фонд, документальний комплекс, фондування, первинне розбирання, схема систематизації, одиниця зберігання

Анотація

У статті висвітлено історію формування архівного фонду Наукової бібліотеки. Розглянуто основні теоретичні та методичні напрацювання з роботи над архівними документами. Описано основні етапи архівного опису та технічного опрацювання документів особового походження. Визначено перспективи розвитку архівного фонду університетської бібліотеки. 

Посилання

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Hotalov-Hotlib A. H., the personal archives, 221 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Lanhe M. M., the personal archives, 497 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Petrun F. Ye., the personal archives. 545 units.

Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Archive the Scientific Library Odesa I. I. Mechnikov National University]. Fund Feldman V. S., Notkyna O. Yu, the personal archives, 217 units.

DSTU 2732:2004 : Dilovodstvo y arkhivna sprava. Terminy ta vyznachennya ponyat [Casework and archives affairs]. Kyiv, 2005, 31 р.

DSTU 4331:2004 : Pravyla opysuvannya arkhivnykh dokumentiv [Rules for describing archives documents]. Kyiv, 2005, 16 p.

Metodychni rekomendatsii shchodo zastosuvannya DSTU 4331:2004 «Pravyla opysuvannya arkhivnykh dokumentiv» [Rules for describing archival documents]. Kyiv, 2008, 52 p.

Orhanizatsiya robota z dokumentamy osobovoho pokhodzhennya v elektronniy formi v Tsentralnomu derzhavnomu elektronnomu arkhivi Ukrayiny [Organization of work with documents of personal origin in electronic form in the Central State Electronic Archive of Ukraine]. Kyiv, 2015, 42 p. Available at: http://bit.ly/2w6OAPJ.

Skladennya arkhivnykh opysiv [Composition of archive descriptions]. Kyiv, 2013, 137 p. Available at: http://bit. ly/2jKNh7p.

Antopolskiy A. B. Voprosy integratsii bibliotek, arkhivov i muzeyev po nauchnomu naslediyu [Questions of the integration of libraries, archives and museums on the scientific heritage]. Informatsionnoe obespechenie nauki: novye tekhnologii [Information support of science: new technologies]. Tarus, 2009, pp. 238–249. Available at: http://bit.ly/2xvv2Ik.

Biryukova T. L. Biblioteka v systemi dokumentnykh komunikatsiy: funktsionalnyy aspect [Library in the system of document communications: functional aspect]. Kyiv, 2015, 16 p.

Bernat A. Arkhivy biblioteki i muzei – instituty obshchestvennoy pamyati. Chto ikh razlichayet i sblizhayet? [Archives, libraries and museums are institutions of public memory. What distinguishes and brings them closer?]. Otechennyye arkhivy [Exhausted archives]. 2005, no. 2, pp. 60–65.

Vinogradov Yu. A, Nagorova Z. N. Metodicheskoye posobiye po nauchno-tekhnicheskoy obrabotke fondov uchenykh v arkhive AN SSSR [Methodical manual on scientific and technical processing of scientific collections in the archives of theAcademyofSciencesof theUSSR]. Moskva, 1960, 93 p.

Voskoboynikova-Huzyeva O. V. Biblioteky, muzeyi, arkhivy u formuvanni intelektualnoho ta informatsiynoho prostoru [Libraries, museums, archives in the formation of the intellectual and informational space]. Bibliotechnyy visnyk [Library Herald]. Kyiv, 2006, no. 5, pp. 41–42.

Dmitriyev S. S. Lichnyye arkhivnyye fondy. vidy i znacheniye ikh istoricheskiy istochnikov [Personal archives: types and significance of their historical sources]. Voprosy arkhivovedeniya [Archives Studies]. 1965, no. 3, pp. 35–49.

Zozulya S. M. Suchasna arkhivna terminolohiya v Ukrayini [Modern archival terminology inUkraine]. Kyiv, 2012, 19 p.

Korchemna I. S. Rozvytok systemy komplektuvannya i obliku rukopysnykh fondiv bibliotek Ukrayiny ta stvorennya suchasnykh informatsiynykh resursiv (1918-2009) [Development of the system of manning and accounting of manuscript funds of libraries inUkraineand creation of modern information resources (1918- 2009)]. Kyiv, 2010, 18 p.

Kosenko O. V. Dzherelno-informatsiynyy potentsial osobovykh arkhivnykh fondiv [Source and information potential of personal archival funds]. Kyiv, 2009, 16 p.

Kuleshov S. H. Arkhiv, biblioteka, muzey: sproba intehratsiyi na zasadakh komunikatsiynoho pidkhodu [Archives, Library, Museum: An Attempt to Integrate on the Basis of a Communication Approach]. Studiyi z arkhivnoyi spravy ta dokumentoznavstva [Archival and documentary studies]. 2009, iss. 17, pp. 29–31.

Oseredchuk O. A. Arkhiv Lvivskoho universytetu u druhiy polovyni XIX – pershiy polovyni XX st.: istoriya formuvannya ta funktsionuvannya [Archive of theUniversityofLvivin the second half of the nineteenth and first half of the twentieth century: the history of the formation and functioning]. Kyiv, 2012, 19 p.

Popov V. I. Iz opyta nauchno-tekhnicheskoy obrabotki fondov lichnogo proiskhozhdeniya [From the experience of scientific and technical processing of funds of personal origin]. Istoricheskiy arkhiv [Historical archive]. Moskva, 1956, no. 1, pp. 221–225.

Robota z dokumentamy osobovoho pokhodzhennya [Work with documents of personal origin]. Kyiv, 2009, 284 p. Available at: http://undiasd.archives.gov.ua/doc/doc_osob_pohod.metod_rec.pdf.

Syrchenko L. G. Lichnyye fondy deyateley russkoy literatury i iskusstva v arkhivakh SSSR [Personal archives of figures of Russian literature and art in the archives of theUSSR]. Moskva, 1975, 168 p.

Shemayev S. O. Spivrobitnytstvo bibliotek, arkhiviv, muzeyiv u suchasnykh umovakh [Collaboration of libraries, archives, museums in modern conditions]. Visnyk Kharkivskoyi derzhavnoyi akademiyi kultury [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture]. Kharkiv, 2012, no. 36, pp. 166–174.

Shershun T. M. Osobovi arkhivni fondy v Naukoviy bibliotetsi Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Personal archival funds in the Scientific Library of the Odessa National University named after I. I. Mechnikov]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2017, vol. 22, iss. 1 (17), pp. 146–159.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-01

Номер

Розділ

Інноваційні процеси в бібліотечній справі