КНИЖКА ПРО ПАРАДОКСАЛЬНИЙ ЮВІЛЕЙ В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Автор(и)

  • В. М. Хмарський Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118458

Анотація

Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія] / М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; авт. передм. та наук. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2017. – 292 с.

Посилання

Koval I. M., Khmarskyi V. M. Istoriohrafichne osmyslennia istorii Odeskoho universytetu: vikhy, liudy, teksty, pidsumky [Historiographical comprehension of the history ofOdessaUniversity: milestones, people, texts, results]. Kraieznavstvo [Regional studies]. 2015, no. 1–2, pp. 89–98.

Pivdennoukrainskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni I. I. Mechnykova [Southern Ukrainian I. I. Mechnikov National Pedagogical University]. Available at: http://www.pdpu.edu.ua/200-richchya-pnpuim-ushinskogo.

Kovalov Ye. A. Ryshelievskyi litsei v sotsialno-kulturnykh protsesakh Pivdennoi Ukrainy (persha – druha tretyny XIX st.) [Richelieu Lyceum in sociocultural processes inSouthern Ukraine(the first – the second third of the 19th cent.)]. Kyiv, 2010. 19 p.

Levchenko V. V. Metodologicheskie osnovy istoriy vuzov: konstruirovanie traditsiy i razryv preemstvennosti (na primere vysshey shkoly Odessy) [The methodological foundations of university histories: the construction of traditions and the continuity break (on the example of theOdessaGraduateSchool)]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Istoriia. Filosofiia. Politolohiia [The Scientific Bulletin of theInternationalHumanitarianUniversity. Series: History. Philosophy. Politology.].Odessa, 2014, vol. 6, pp. 55–62.

Ozhegov S. I. Slovar russkogo yazyka [Dictionary of the Russian Language]. Moskva, 1986, 797 р.

AndershI.F., Vorobiova S. A., Kravchenko M. V. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk naukovoi terminolohii. Suspilni nauky [The Russian-Ukrainian dictionary of scientific terminology. Social sciences]. Kyiv, 1994, 594 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-01

Номер

Розділ

Рецензії