ПЕДАГОГІЧНА ПЕРІОДИКА 1917–1945 РР. У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • О. Б. Бондарчук Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0869-6191

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.1(21).156640

Ключові слова:

бібліотеки, часописи, періодика, каталоги, історико-педагогічні дослідження, джерельна база

Анотація

У статті представлено огляд періодичних видань 1917–1945 рр. з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського», які є важливим джерелом історичних досліджень у галузі педагогіки, освіти, бібліотекознавства. Розкрито видову та тематичну спрямованість часописів, що відображає тенденції розвитку освіти, науки, культури України у складні історичні періоди. Презентовано каталог «Періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського», укладений фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Біографія автора

О. Б. Бондарчук, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

відділ наукової організації та зберігання фонду, завідувач відділу

Посилання

Berezivska L. D. Vnesok Sofiyi Rusovoyi u rozbudovu natsIonalnoyi osvIti: za materialami zhurnalu «Vilna ukrayinska shkola» (1917–1920) [The participation of Sofiia Rusova in development of the national education: according to materials of the journal «Free Ukrainian school» (1917–1920)]. Naukovi zapiski Nizhinskogo derzhavnogo universitetu im. Mikoli Gogolya. Seriia: Psihologo-pedagogichni nauki [Research Notes Nizhyn Mykola Gogol State University. Series: Psychology and Pedagogy Research]. 2016, no 1, pp. 286–290.

Berezivska L. D. Kolektsiya zhurnalu «Vilna ukrayinska shkola» (1917–1920) yak dzherelo mikroistoriyi osviti Ukrayini [Collection of the journal «Free Ukrainian school» (1917–1920) as a source of microhistory of the education in Ukraine]. Istoriko-pedagogichniy almanah [Historical and Pedagogical Almanac]. 2016, vol. 1, pp. 4–9.

Brichok S. B. Zhurnal «Tserkovno-prihodskaya shkola» yak istoriko-pedagogIchne dzherelo vivchennya diyalnosti tserkovnoparafiyalnih shkil (kinets XIX – pochatok XX st.) [Magazine «Parochial School» as a Historical and Pedagogical Source for the Study of Pedagogical Parish Schools (end of the 19th century – beginning of the 20th century)]. Pedagogichniy diskurs [Pedagogical Discourse]. 2013, vol. 15, pp. 92–97.

Vayda L. O. Ukrayinska pedagogichna presa yak dzherelo vidobrazhennya innovatsiynih pedagogichnih Idey (1991–2013 rr.) [Ukrainian Pedagogical Press as a Source of Representation of Innovative Pedagogical Ideas (1991–2013)]. Pedagogichniy diskurs [Pedagogical Discourse]. 2013, vol. 15, pp. 102–105.

Zaychenko I. V. Problemi ukrayinskoyi natsionalnoyi shkoli u presi (druga pol. XIX – poch. XX st.) [Problems of the Ukrainian national school in the press (end of the 19th century – beginning of the 20th century)]. Lviv, 2002, 344 p.

Kalnitskiy F. Z dosvidu ukrayinizatsiyi shkil na Kubani v 1928 rotsi [According to the experience of Ukrainian school at Kuban in the 1928]. Novim shlyahom [New way]. 1929, no 1, pp. 53–54.

Kostenko I. Ridna mova [Native language]. Novim shlyahom [New way]. 1927, no 2, pp. 41–42.

Loboda S. M. Informatsiyni mozhlivosti periodichnoyi presi XX stolittya yak dzherela Istorikopedagogichnogo doslidzhennya [Information capabilities of periodicals of 20th century as sources of the historical and pedagogical researches]. Visnik Luganskogo natsionalnogo pedagogichnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Pedagogichni nauki [Herald of Lugansk National Pedagogical University named by Taras Shevchenko: Pedagogical science]. Lugansk, 2007, vol. 21 (137), part. 2, pp. 19–26.

Loboda S. M. Pedagogichna tvorchist uchitelya na shpaltah vitchiznyanoyi presi XX stolittya: protistoyannya idey [Educational creativity of teacher in the front-page story of the national press in 20th century]. Lugansk, 2010, 504 p.

Lola M. Masova robota kolo ukrayinizatsiyi v rayonah, scho ukrayinizuyutsya [Wide-scale work around Ukrainization in the regions, which are ukrainized]. Novim shlyahom [New way]. 1930, no 4/5, pp. 33–34.

Marchenko V. Pro ukrayinoznavstvo v shkolah RSFRR [About Ukrainian Studies at schools in RSFSR]. Novim shlyahom [New way]. 1928, no 4/5, pp. 39–44.

Pirozhenko L. Pedagogichna presa yak dzherelo doslidzhennya problem reformuvannya zmistu zagalnoosvitnoyi shkoli [Pedagogical press as a source of a research of problems in reformation of content of general education school]. Istoriko-pedagogichniy almanah [Historical and Pedagogical Almanac]. 2006, vol. 2, pp. 16–19.

Tarnavska S. V. Robitnichi fakulteti USRR yak istoriko-pedagogichna problema na storinkah chasopisu «Put prosvescheniya» (1922–1926 rr.) [The labouring departments in Ukrainian SSR as a historical and pedagocical]. Visnik Knizhkovoyi palate [Bulletin of the Book Chamber]. 2016, no 9, pp. 30–34.

Filimonova T. V. Chasopis «Radyanska osvita» (1923–1931) v istoriyi gromadsko-pedagogichnogo ruhu Ukrayini [Journal «Radyanska osvita/Soviet education» (1923–1931) in the history of socio-pedagogical movement in Ukraine]. Tavriyskiy visnik osviti [Tavria educational herald]. 2015, no 2(2), pp. 277–285.

Yanchenko T. V. Pedologiya yak osnova sotsialnogo vihovannya ditey v ukrayini u 20-ti roki XX st. [Pedology as a foundation on social education of children in Ukraine in 1920s]. Naukovi zapiski Nizhinskogo derzhavnogo universitetu imeni Mikoli Gogolya. Seriia: Psihologo-pedagogichni nauki [Research Notes Nizhyn Mykola Gogol State University. Series: Psychology and Pedagogy Research]. 2014, no 4, pp. 233–239.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-03

Номер

Розділ

Інформаційно-бібліографічні дослідження