Том 21, № 2(16) (2016)

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

ОПИСОВА КАТОЛОГІЗАЦІЯ В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИКИ PDF (Русский)
Н. Е. Данилюк 9-34
ПИТАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА ПЕРШОМУ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ З’ЇЗДІ БІБЛІОТЕЧНИХ РОБІТНИКІВ (1926): РІШЕННЯ ТА ТРУДНОЩІ ВТІЛЕННЯ (ДО 90-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ З’ЇЗДУ) PDF
В. Ю. Соколов 35-54

Інформаційно-бібліографічні дослідження

ІСТОРИЧНА ПРОЗА НА ТЕМУ «КОЗАЦТВА» У ЗІБРАННЯХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПОДІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР. PDF
Д. В. Кобельський 57-65

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

РУМУНСЬКІ ВИДАННЯ В ІМЕННОМУ ФОНДІ В. І. ГРИГОРОВИЧА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF (Русский) PDF (English)
Е. А. Мельниченко 69-79
ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF PDF (English)
Д. В. Ревенко 80-90

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

ІНТЕГРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ БІБЛІОТЕЧНИХ ФУНКЦІЙ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Т. Л. Бірюкова, М. Г. Якубовська 93-108
ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ PDF
Т. М. Костирко 109-119

Рецензії

НАУКОВЦІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ДО 200-РІЧЧА В. І. ГРИГОРОВИЧА PDF
І. С. Грєбцова 123-128