Том 23, № 2(20) (2018)

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

Культурно-просвітницька діяльність музеїв історії бібліотек: на шляху до збереження регіональної культурної спадщини PDF
В. Ю. Соколов 9-41

Інформаційно-бібліографічні дослідження

ЕПІСТОЛІЇ Й. Л. ВАЙНШТЕЙНА ДО С. Я. БОРОВОГО: ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ІСТОРІЇ ЖИТТЯ РАДЯНСЬКИХ ВЧЕНИХ 1940-х – 1970-х рр. PDF (Русский)
В. В. Левченко 45-97
Історіографічний аспект вивчення історії Гетьманщини одеськими дослідниками ХІХ – першої третини ХХ ст. (за матеріалами фондів Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова) PDF
А. С. Ложешник 98-114
Одеська книжкова спадщина ХІХ – початку ХХ СТ. у фондах Наукової бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара PDF
Л. М. Лучка 115-127
Медальні та преміальні роботи на історичну тематику у системі вищої освіти Одеси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
О. Є. Музичко 128-161
Науковий архів Бориса Олександровича Лупанова (1887–1959) у фондах Наукової бібліотеки імені І. І. Мечникова PDF
Т. М. Шершун 162-179

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

Видання української фольклористики у колекції Ucrainica (за матеріалами Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) PDF PDF (English)
Д. В. Ревенко 183-194
Покрайні записи на книгах приватної бібліотеки митрополита Анатолія (Дублянського) PDF
В. С. Фульмес 195-209

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

Дисертаційні дослідження з історії розвитку педагогічної науки і практики доби української революції на сучасному етапі: бібліометричний аналіз PDF
Н. М. Кропочева 213-227

Рецензії

Життєдайне джерело спадщини української бібліотечної справи в персоналіях PDF
В. В. Левченко, Г. С. Левченко 231-236