Про журнал

Рік заснування: 2007. До 2019 р. (вип. 1(21)) журнал мав назву «Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство».
Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
ISSN 2707-3335 (Print)
        2707-3343 (Online)
DOI 10.18524/2304-1447
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24165-14005ПР від 07.10.2019 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: № 1188 від 24.09.2020 р. (історичні спеціальності – 032)
Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Д. В. Кіосак, д-р іст. наук
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
Телефон: (048)7221210
E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua

Поточний номер

№ 1(27) (2022)
Опубліковано: 2022-06-30

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

Інформаційно-бібліографічні дослідження

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

Рецензії

Переглянути всі випуски