Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Рік заснування: 2007
Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
ISSN 2304-1447 (Print)
        2313-108X (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14854-3825Р від 08.10.2007 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: № 996 від 11.07.2017 р. (історичні науки)
Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: В. М. Хмарський, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
Телефон: (0482)348011
E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua


Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Анонси

 

ICV 2015 від Index Copernicus

 
 
Опубліковано: 2016-11-15
 
Більше анонсів...

Том 22, № 1(17) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

ПОГЛЯД КРІЗЬ СТОЛІТТЯ: НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
М. О. Подрезова 9-28
РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА НА ЮГЕ УКРАИНЫ В 30-40-Е ГГ. XIX ВЕКА: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ КОМИТЕТОВ В ОДЕССКОМ РИШЕЛЬЕВСКОМ ЛИЦЕЕ PDF (Русский)
М. В. Алексеенко 29-37
ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ КАТАЛОГІВ НБ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: ІСТОРІЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ PDF
Т. М. Бикова 38-53
СТАНОВЛЕНИЕ КАТАЛОГОВ БИБЛИОТЕКИ НОВОРОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА PDF (Русский)
С. А. Мерзлякова 54-63
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ТА БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНИХ ДОМІВ КОМІТЕТІВ ПІКЛУВАННЯ ПРО НАРОДНУ ТВЕРЕЗІСТЬ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
В. Ю. Соколов 64-94

Інформаційно-бібліографічні дослідження

ОДЕССКИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНОГО ОКРУГА С. П. ГОЛУБЦОВА PDF (Русский)
И. С. Гребцова 97-108
ЄВРЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ОДЕСИ У РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ СРСР У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.: БІОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ РАКУРС PDF
В. В. Левченко 109-114

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ «AMSTERDAM» ДЛЯ СТВОРЕННЯ «ОБРАЗУ» УКРАЇНИ ПОЧАТОК ХVІІІ СТ. (ІЗ ФОНДІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ) PDF
О. А. Бачинська 117-126
ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ В КНИЖНОМ ФОНДЕ А. Г. ГОТАЛОВА-ГОТЛИБА (НА МАТЕРИАЛЕ ОДЕССКИХ ИЗДАНИЙ) PDF (Русский)
А. В. Великодная 127-145
ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
Т. М. Шершун 146-159

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

НЕБЕЗПЕКА ПОШИРЕННЯ ПСЕВДОНАУКОВИХ ВИДАНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАУКИ В УКРАЇНІ PDF
С. А. Назаровець, М. А. Назаровець 163-174
УКРАЇНСЬКА МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ PDF
Г. М. Швецова-Водка 175-188

Рецензії

РОЗДУМИ ПРО ВЕЛИКОГО ПОПЕРЕДНИКА PDF
О. І. Власова 191-195