Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Рік заснування: 2007
Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
ISSN 2304-1447 (Print)
        2313-108X (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14854-3825Р від 08.10.2007 р.
Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: В. М. Хмарський, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
Телефон: (0482)348011
E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua


Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Анонси

 

ICV 2013 від Index Copernicus

 
 
Опубліковано: 2014-11-12
 
Більше анонсів...

Том 20, № 2(14) (2015)

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

ЗНАЧЕННЯ ПЕРШОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ БІБЛІОТЕЧНИХ РОБІТНИКІВ (1926) У РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 20-Х РР. ХХ СТ. PDF
В. Ю. Соколов С. 9-44.

Інформаційно-бібліографічні дослідження

МАТЕРІАЛИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БРАТІВ ВІКТОРА І АДАМА АРЦИМОВИЧІВ У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF (Русский)
І. С. Грєбцова С. 47-59.
УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Т. С. Кара С. 60-66.
«СОЛДАТИ НЕВИДИМОГО ФРОНТУ»: ПАРТИЗАНИ ТА ПІДПІЛЬНИКИ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
А. С. Ложешник С. 67-76.

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

ОДЕСЬКІ ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКІ ЗНАЙОМІ В. І. ГРИГОРОВИЧА: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІМЕННОГО КНИЖКОВОГО ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF (Русский)
М. В. Алєксєєнко С. 79-92.
ВЛАСНИЦЬКІ ЗАПИСИ ТА ЕКСЛІБРИСИ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ СТРОГАНОВИХ У КНИЖКОВОМУ ЗІБРАННІ ГРАФА ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРОВИЧА СТРОГАНОВА PDF (Русский)
Є. В. Бережок С. 93-107.
ВІДДІЛ ЗІ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ПРОФЕСОРА В. І. ГРИГОРОВИЧА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ПУБЛІКАЦІЯ З АРХІВУ В. С. ФЕЛЬДМАНА ТА О. Ю. НОТКІНОЇ) PDF (Русский)
М. В. Павлюк С. 108-134.

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПРЕДМЕТИЗАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ: ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ РУБРИК В АБІС АБСОТЕК ЮНІКОД PDF
Т. М. Бикова С. 137-142.
ДОВІДКОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС «ЛІТОПИС ОНУ: ДАТИ, ФАКТИ, ПОДІЇ»: ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF (Русский)
А. М. Гавриленко С. 143-151.
БІБЛІОГРАФИ В КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО ОБРИСУ БІБЛІОТЕКИ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, НОВАЦІЇ PDF (Русский)
В. В. Самодурова С. 152-164.

Рецензії

РЕЦЕНЗІЯ НА ВИДАННЯ «ШЕДЕВРИ В КОЛЕКЦІЯХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ: ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ГРАВЮРА ХV-ХІХ CТОЛІТЬ: КАТАЛОГ-АЛЬБОМ» PDF
Л. Л. Сауленко С. 167-168.