Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Рік заснування: 2007
Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
ISSN 2304-1447 (Print)
        2313-108X (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14854-3825Р від 08.10.2007 р.
Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: В. М. Хмарський, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
Телефон: (0482)348011
E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua


Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Анонси

 

ICV 2015 від Index Copernicus

 
 
Опубліковано: 2016-11-15
 
Більше анонсів...

Том 21, № 1(15) (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

РОЛЬ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ У РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРІЇ СТУДЕНТСЬКОГО ВІДДІЛУ БІБЛІОТЕКИ НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF (Русский)
М. О. Подрезова, В. В. Самодурова і-xvi
ДАРИ ВЧЕНИХ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ОДЕСЬКОГО (НОВОРОСІЙСЬКОГО) УНІВЕРСИТЕТУ У ФОНДІ БІБЛІОТЕКИ ПДГПУ PDF (Русский)
А. В. Костицына 9-16

Інформаційно-бібліографічні дослідження

ВІД НЕВІДОМОГО СТУДЕНТА ДО ВІДОМОГО ВИПУСКНИКА НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF (Русский)
Д. И. Бургеля 19-29
СКЛАДНИЙ ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ АРТЕМІЯ ГРИГОРОВИЧА ГОТАЛОВА-ГОТЛІБА: ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ PDF
Г. В. Великодна 30-49
ДІАЛОГ З ІСТОРІЄЮ ДОСЛІДНИКА АНТИЧНОСТІ НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ – СТРУВЕ ФЕДОРА АРИСТОВИЧА PDF
А. С. Ложешник 50-62
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПОЛЬСЬКОГО ВИДАННЯ «РІЧ ПОСПОЛИТА» (RZECZPOSPOLITA) ЯК ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО БЮЛЕТЕНЯ «УКРАЇНА У ВІДГУКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ПРЕСИ» PDF
Світлана Миколаївна Польовик 63-72

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СЕКТОРУ РІДКІСНОЇ КНИГИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО PDF (Русский)
И. В. Панченко 75-95
«БІБЛІОТЕКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ»: АНГЛІЙСЬКА ДИТЯЧА КНИГА В КНИЖКОВОМУ ЗІБРАННІ ВОРОНЦОВИХ PDF (English)
E. V. Polevshchykova 96-113
ВИДАННЯ З АСТРОНОМІЇ, НАДРУКОВАНІ В УКРАЇНІ У XVIII СТ.: ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ PDF
В. Ю. Соколов 114-134

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

СПЕЦИФІКА РЕДАГУВАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ: З ДОСВІДУ НБ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
Т. М. Бикова 137-149
ВЧИМОСЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: СИСТЕМА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
В. П. Пружина 150-157
ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «СКАРБИ НАЦІЇ» ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ КНУКІМ PDF
О. О. Скаченко 158-166

Рецензії

ПРО ІННОВАЦІЙНІСТЬ ВИДАННЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКІМ «ПЕТРИКІВКА: МАЛЬОВНИЧИЙ ДИВОСВІТ» PDF
С. Б. Руденко 169-170