Про журнал

ISSN   2707-3335 (друкована версія)
eISSN 2707-3343 (онлайн-версія)

DOI 10.18524/2707-3335

Журнал був заснований в 2007 році. До 2019 р. (вип. 1(21)) мав назву «Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство».

«Бібліотечний Меркурій» висвітлює теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства, зокрема:

  • дослідження історії розвитку бібліотечної справи, принципів функціонування бібліотечної системи;
  • дослідження історії бібліотеки, формування її фондів, зокрема фонду стародруків та рідкісних книг;
  • дослідження в галузі бібліотечної біографістики;
  • вивчення особистих книжкових колекцій (як іменних фондів, так і розпорошених колекцій), рукописних та архівних матеріалів;
  • розкриття та вивчення фондів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та бібліотек інших ЗВО шляхом бібліографічних розвідок;
  • розгляд перспективних напрямків діяльності бібліотеки в умовах швидкої діджиталізації та інформатизації суспільства;
  • дослідження в галузі інновацій для впровадження у сучасній бібліотеці для підвищення якості бібліотечних послуг;
  • огляди нових наукових видань.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31 березня 2024 р.):
КВ № 24165-14005ПР від 07.10.2019 р.

Згідно із Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1548 від 23.11.2023 р. журнал зареєстрований як друковане медіа і внесений до Реєстру суб’єктів у сфері медіа з ідентифікатором R30-01965.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24.09.2020 р. журнал внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі «Історичні науки» за спеціальністю 032 – Історія та археологія.

Періодичність виходу: два рази на рік
Мови розповсюдження:
українська, англійська
Засновник:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор:
Д. В. Кіосак, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції:
вул. Преображенська, 24, м. Одеса, 65082, Україна
Електронна адреса:
visn_bibl@onu.edu.ua

Журнал реферується та індексується в таких базах даних: Інституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; «Україніка наукова»Index Copernicus International Journals Master ListGoogle АкадеміяBase-searchCiteFactorResearcherBibUlrich’s Periodicals DirectoryWorldCatDOAJ.