Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Рік заснування: 2007
Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
ISSN 2304-1447 (Print)
        2313-108X (Online)
DOI 10.18524/2304-1447
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14854-3825Р від 08.10.2007 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: № 996 від 11.07.2017 р. (історичні науки)
Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: В. М. Хмарський, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
Телефон: (0482)348011
E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua


Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Анонси

 

ICV 2016 від Index Copernicus

 
 
Опубліковано: 2017-12-15
 
Більше анонсів...

Том 23, № 1(19) (2018)

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

Діяльність Одеського бібліотечного об’єднання у 1920-х рр. PDF
В. Ю. Соколов 11-36

Інформаційно-бібліографічні дослідження

Співробітництво факультету історії та філософії і Наукової бібліотеки ОНУ у руслі підготовки студентів-істориків: напрямки і перспективи PDF
І. С. Грєбцова 39-56
НОВІ ШТРИХИ ДО ПРОСОПОГРАФІЧНОГО ПОРТРЕТУ ОДЕСЬКОГО ВЧЕНОГО-ІСТОРИКА А. Г. ГОТАЛОВА‑ГОТЛІБА PDF (Русский)
В. В. Левченко 57-84
Внесок південноукраїнських істориків у розвиток енциклопедичної справи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
О. Є. Музичко 85-96
ОБРАЗ УКРАЇНИ У СВІТІ: АНАЛІЗ АЗІЙСЬКИХ ЗМІ PDF
С. М. Польовик 97-106
Маловідомий Михайло Григорович: бібліотекар, редактор, український військовий публіцист PDF
В. В. Самодурова 107-132
Педагогічна спадщина М. М. Ланге (за матеріалами особового архівного фонду вченого в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) PDF
Т. М. Шершун 133-145

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

Архіваріус та бібліофіл Антоній Мучковський PDF (Русский)
А. В. Великодная 149-158
КНИЖКОВІ ЗНАКИ У ЗІБРАННІ РОМУАЛЬДА ГУБЕ У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ PDF (Русский)
Е. В. Полевщикова 159-176

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

Створення електронних бібліографічних посібників в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського PDF
Лариса Іванівна Самчук 179-186
НООСФЕРА ЯК ОБ’ЄКТ БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF (Русский)
Г. М. Швецова-Водка 187-197

Рецензії

БИОИСТОРИОГРАФИЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ВЫСШЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ PDF (Русский)
И. С. Гребцова 201-204
Рецензія на бібліографічний посібник «З Україною в серці відкриваємо світ» (до 20-річчя кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв) PDF
Л. І. Прокопенко 205-207