Бібліотечний Меркурій

Рік заснування: 2007. До 2019 р. (вип. 1(21)) журнал мав назву «Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство».
Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
ISSN 2707-3335 (Print)
        2707-3343 (Online)
DOI 10.18524/2304-1447
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24165-14005ПР від 07.10.2019 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: № 1188 від 24.09.2020 р. (історичні спеціальності – 032)
Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: О. В. Сминтина, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
Телефон: (048)7221210
E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua


Бібліотечний Меркурій

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 1(23) (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

ОДЕСЬКА ДРУКАРНЯ Ю. І. ФЕСЕНКА ЯК ОСЕРЕДОК ВИДАННЯ КНИГ НА ІСТОРИЧНУ ТЕМАТИКУ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
О. Є. Музичко 7-20
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ ХАТ‑ЧИТАЛЕНЬ І СЕЛЬБУДІВ НАЦМЕНШИН В УКРАЇНІ У 1920–1930-Х РР. PDF
В. Ю. Соколов 21-57

Інформаційно-бібліографічні дослідження

ТЕМАТИЧНИЙ СПЕКТР ПУБЛІКАЦІЙ З ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОКАЖЧИКА «НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ» (2014–2018 РР.) PDF
Н. М. Кропочева 61-72
ІСТОРІОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО С. І.-Я. БОРОВОГО ДО СТОРІЧНОЇ ІСТОРІЇ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF (Русский)
В. В. Левченко 73-95

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

ПРИЖИТТЄВІ ВИДАННЯ ІВАНА КАРПЕНКА-КАРОГО У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
Г. В. Великодна 99-117
«ЛИСТИ ПРО ОДЕСУ» ШАРЛЯ СІКАРА : ДО ІСТОРІЇ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І ПОБУТУВАННЯ КНИГИ PDF (Русский)
Е. В. Полевщикова 118-132

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

РОЗВИТОК НАУКИ В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА КРІЗЬ ПРИЗМУ БІОГРАФІСТИКИ PDF (English)
О. С. Мурашко, В. В. Самодурова 135-146
ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА БІБЛІОТЕЧНОЇ ПРОФЕСІЇ: КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ФАХОВИХ ВИДАНЬ PDF
С. М. Польовик 147-154
ПРОЕКТ «12+ КНИГ РОКУ» ЯК ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА ВІЗУАЛЬНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
О. О. Скаченко 155-168

Рецензії

РЕЦЕНЗІЯ НА ВИДАННЯ «КНИЖКОВІ ПАМ’ЯТКИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПУТІВНИК» PDF
Н. П. Бондар 171-174