Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Рік заснування: 2007
Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
ISSN 2304-1447 (Print)
        2313-108X (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14854-3825Р від 08.10.2007 р.
Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: В. М. Хмарський, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
Телефон: (0482)348011
E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua


Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Анонси

 

ICV 2015 від Index Copernicus

 
 
Опубліковано: 2016-11-15
 
Більше анонсів...

Том 21, № 2(16) (2016)

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

ОПИСОВА КАТОЛОГІЗАЦІЯ В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИКИ PDF (Русский)
Н. Е. Данилюк 9-34
ПИТАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА ПЕРШОМУ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ З’ЇЗДІ БІБЛІОТЕЧНИХ РОБІТНИКІВ (1926): РІШЕННЯ ТА ТРУДНОЩІ ВТІЛЕННЯ (ДО 90-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ З’ЇЗДУ) PDF
В. Ю. Соколов 35-54

Інформаційно-бібліографічні дослідження

ІСТОРИЧНА ПРОЗА НА ТЕМУ «КОЗАЦТВА» У ЗІБРАННЯХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПОДІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР. PDF
Д. В. Кобельський 57-65

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

РУМУНСЬКІ ВИДАННЯ В ІМЕННОМУ ФОНДІ В. І. ГРИГОРОВИЧА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF (Русский)
Е. А. Мельниченко 69-79
ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
Д. В. Ревенко 80-90

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

ІНТЕГРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ БІБЛІОТЕЧНИХ ФУНКЦІЙ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Т. Л. Бірюкова, М. Г. Якубовська 93-108
ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ PDF
Т. М. Костирко 109-119

Рецензії

НАУКОВЦІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ДО 200-РІЧЧА В. І. ГРИГОРОВИЧА PDF
І. С. Грєбцова 123-128