Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Кіосак Дмитро Володимирович, доктор історичних наук, доцент кафедри археології та етнології України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна.

Ідентифікатори, профілі та контактна інформація дослідника:

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Подрезова Марина Олексіївна, директор Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Україна.

Ідентифікатори, профілі та контактна інформація дослідника:

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Полевщикова Олена Вікторівна, кандидат історичних наук, головний бібліограф Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Україна.

Ідентифікатори, профілі та контактна інформація дослідника:

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Бьяджі Паоло, доктор філософії в області археології первісного суспільства, позаштатний викладач, до виходу на пенсію професор доісторичного та раннього історичного періоду кафедри вивчення Азії та Північної Африки, ад’юнкт-професор палеонтології кафедри античної історії та Ближнього сходу Венеціанського університету Ка Фоскарі, Італія.

Ідентифікатори, профілі та контактна інформація дослідника:

Діанова Наталія Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри історії України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна.

Ідентифікатори, профілі та контактна інформація дослідника:

Іванова Світлана Володимирівна, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник, Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я, Інститут археології НАН України, Україна.

Ідентифікатори, профілі та контактна інформація дослідника:

Колесникова Тетяна Олександрівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, директор Науково-технічної бібліотеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна.

Ідентифікатори, профілі та контактна інформація дослідника:

Левченко Валерій Валерійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, історико-правових та язикових дисциплін, Одеський національний морський університет, Україна.

Ідентифікатори, профілі та контактна інформація дослідника:

Руссєв Миколай Дмитрович, доктор-габілітат історії, Університет «Вища Антропологічна Школа», Молдова.

Ідентифікатори, профілі та контактна інформація дослідника:

Сминтина Олена Валентинівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології та етнології України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна.

Ідентифікатори, профілі та контактна інформація дослідника:

Шидловський Павло Сергійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та музеєзнавства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.

Ідентифікатори, профілі та контактна інформація дослідника: