Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 1. О. В. Сминтина, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

 1. М. О. Подрезова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

 1. О. В. Полевщикова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

 1. Паоло Бьяджі, Університет Ка Фоскари, Венеція, Італія
 2. Н. M. Діанова, Odessa I. I. Mechnikov National University, Україна
 3. С. В. Іванова, Відділ археології північно-західного Причорномор’я, Інститут археології НАН України, Україна, Україна
 4. Д. В. Кіосак, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
 5. Т. О. Колесникова, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазар’яна, Україна
 6. В. В. Левченко, Одеський національний морський університет, Україна
 7. М. Д. Руссєв, Тараклійський державний університет імені Григория Цамблака, Молдова
 8. П. С. Шидловський, Київський національний університет, Україна