Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

О. В. Сминтина, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

М. О. Подрезова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

О. В. Полевщикова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Паоло Бьяджі, Університет Ка Фоскари, Венеція, Italy

Н. M. Діанова, Ukraine

С. В. Іванова, Відділ археології північно-західного Причорномор’я, Інститут археології НАН України, Україна, Ukraine

Д. В. Кіосак, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Т. О. Колесникова, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазар’яна, Ukraine

В. В. Левченко, Одеський національний морський університет, Ukraine

М. Д. Руссєв, Тараклійський державний університет імені Григория Цамблака, Moldova, Republic of

П. С. Шидловський, Київський національний університет, Ukraine