Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Д. В. Кіосак, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

М. О. Подрезова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

О. В. Полевщикова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Паоло Бьяджі, Університет Ка Фоскари, Венеція, Італія

Н. M. Діанова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

С. В. Іванова, Відділ археології північно-західного Причорномор’я, Інститут археології НАН України, Україна

Т. О. Колесникова, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазар’яна, Україна

В. В. Левченко, Одеський національний морський університет, Україна

М. Д. Руссєв, Тараклійський державний університет імені Григория Цамблака, Республіка Молдова

О. В. Сминтина, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

П. С. Шидловський, Київський національний університет, Україна