Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Керівництво для авторів

 1. Вимоги до структури та оформлення статей 

П р и м і т к а. Оформлення статей та вихідних відомостей журналу здійснюється відповідно діючим державним стандартам. Виходячи з важливості включення видання до міжнародних наукометричних баз даних та з урахуванням технічних особливостей роботи таких баз даних, при оформленні статей враховуються вимоги до журналів, що входять до наукометричних БД.

2. Представлена автором стаття повинна являти собою продукт його власної ідеї. Не допускається плагіат у різних формах. Використання праць інших авторів можливо тільки як посилання, цитата, опис, але не переписування праці, запозичення ідей. При використанні інформації інших праць обов’язкове посилання на автора, його працю, видання, рік, сторінку.

3. Якщо редакція Журналу виявить, що робота автора не відповідає вимогам п. 2., а є плагіатом, робота не приймається до друку.

4. Якщо праця не відповідає будь-яким з перелічених параметрів (див. п.1), редакційна колегія має право попросити автора змінити її чи зробити самостійні виправлення з дозволу автора. Якщо автор відмовляється робити виправлення, праця не буде публікуватися.

5. Редакційна колегія має право перенести публікацію роботи у наступний випуск.

 Загальні правила публікації

 Редакція реєструє статтю за умови, що вона відповідає вимогам до авторського оригіналу, які опубліковані в журналі та розміщені на сайті.

 Якщо автор передає до редакційної колегії журналу свою роботу з контактним e-mail, телефоном, мінімальними відомостями про себе (для зворотного зв'язку), автор автоматично погоджується з політикою журналу.

 Якщо автор не згодний з політикою журналу, він може обговорити свої умови з редакційною колегією журналу. Якщо компроміс не буде досягнений, робота не буде опублікована.

 Направляються рукописи та здійснюється редакційне листування за адресою visn_bibl@onu.edu.ua.

Публікація і рецензування статей - безкоштовно.

Бібліотечні технології: інноваційна діяльність

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.