«...ИНТЕРЕСНО ВАШЕ МНЕНИЕ..., КАК МНЕНИЕ ПОДЛИННОГО УЧЕНОГО»: ЕПІСТОЛИ Б. С. БОДНАРСЬКОГО С. І.-Я. БОРОВОМУ

Автор(и)

  • Валерій Валерійович ЛЕВЧЕНКО Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-3335.2021.1(25).231468

Ключові слова:

Б. С. Боднарський, С. І.-Я. Боровий, епістоли, історія, бібліографія, бібліотечна справа, книгознавство, Одеса

Анотація

 У статті представлена частина епістолярної спадщини видатного російського і радянського бібліографа, ідеолога запровадження універсальної десяткової класифікації в СРСР – Б. С. Боднарського. У статті вперше репрезентовано його маловідомі історичні джерела – двадцять епістолій до радянського історика С. І.-Я. Борового. Листування цих вчених-бібліографів представляє безперечний інтерес для історії радянської бібліографії, зокрема, та історії історичної науки загалом. Репрезентовані епістоли зберігаються в Державному архіві Одеської області, в фонді особового походження професора С. І.-Я. Борового. Опубліковані еgo-документи охоплюють період від 1952 до 1968 рр. та являють собою цінне джерело з історії суспільно-культурного життя початку другої половини ХХ ст. Надані матеріали відображають окремі фрагменти професійної діяльності двох вчених та їх особисті й наукові комунікативні зв’язки з деякими представниками радянського наукового співтовариства. Епістоли дозволяють відтворити деякі деталі історії радянської історичної науки, певні епізоди біографії низки радянських вчених тих років на тлі подій соціокультурного середовища. Особливий інтерес представляють епістоли Б. С. Боднарського в контексті вивчення його міжособистісних відносин з колегами та містять фак- ти для детальної характеристики академічної спільноти того часу. В епістолах також міститься характеристика людських відносин, душевні переживання щодо певних моментів, які мали місце в науковому оточенні, опис атмосфери повсякденного життя. Особлива цінність поданих першоджерел полягає в тому, що їх зміст демонструє наявність уважного й доброзичливого ставлення між вченими. У значній мірі особисті зв’язки С. І.-Я. Борового з впливовим в академічних колах науковцем допомогли молодшому колезі подолати деякі труднощі та здобути визнання як вченого в галузі бібліографії на всесоюзному рівні. Публікація листів супроводжується досить повними коментарями щодо їх змісту та вводить до наукового обігу цінне історичне джерело.

Посилання

Б. К. Українське бібліографічне товариство в Одесі / Б. К. // Бібліол. вісті. – 1926. – № 1. – С. 77–78.

Боровий С. Часописи Поділля / С. Боровий // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – 1928. – Ч. 1. – С. 52–54.

Державний архів Одеської області : путівник / упоряд. В. Ф. Онопрієнко ; наук. ред. Л. Г. Білоусова. – Одеса, 2012. – Вип. 1 : Фонди особового походження. – 292 с.

Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі / ред.: К. Копержинський, Б. Комаров,

П. Марков. – Одеса, 1928. – Ч. 1. – 63 с.

Устав Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. – Одесса, 1911. – 15 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Номер

Розділ

Інформаційно-бібліографічні дослідження