Том 19, № 1(11) (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛЬНА СТОРІНКА (PDF)

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

Стратегія розвитку наукової бібліотеки в умовах інформатизації суспільства PDF
М. О. Подрезова С. 11-31.
Про деякі аспекти роботи бібліотек ВНЗ в 2013 році PDF
Н. В. Якуніна С. 32-36.

Інформаційно-бібліографічні дослідження

Бібліографія шевченкознавства в Харківському університеті PDF
А. О. Давидова, Ю. Ю. Полякова С. 39-44.

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

«Розпорошені» книжкові колекції у вузівській бібліотеці: з досвіду дослідження та реконструкції PDF (Русский)
М. В. Алєксєєнко С. 47-58.
Електронні ресурси відділу книжкових пам’яток і цінних видань ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна: відкритий доступ для досліджень PDF (Русский)
І. К. Журавльова, О. Ю. Самохвалова С. 59-75.

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

Інноваційні методи обслуговування читачів у бібліотеках вищих навчальних закладів Харківського зонального методичного об’єднання PDF
О. Г. Бабічева, І. К. Журавльова С. 79-92.
Інформаційно-аналітичний сектор університетської бібліотеки PDF
Г. П. Бахчиванжи С. 93-100.
Нові форми участі бібліотеки університету у процесі виховання майбутнього фахівця PDF
О. В. Жменько С. 101-103.
Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК на допомогу поліпшенню публікаційної активності науковців університету PDF
Т. М. Костирко, І. В. Бондар С. 104-118.
Наукова бібліотека та інтернет: взаємодія інформаційних джерел, актуальні проблеми сьогодення PDF (Русский)
О. Ю. Красікова С. 119-121.
Механізм розповсюдження наукових публікацій у глобальній науковій мережі (на прикладі наукових журналів ЧДІЕУ) PDF
Н. В. Мороз С. 122-126.
Інформаційне суспільство: поняття, основні складові, характеристика PDF
Ю. Є. Петрухно С. 127-133.
Модернізація вищої освіти та роль бібліотечно-інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури студента PDF
М. О. Поліщук С. 134-136.
Трансформація вузівської бібліотеки: нові можливості у видавничій діяльності PDF
В. П. Пружина С. 137-140.
Про можливості застосування бібліометричних методів у історико-наукових дослідженнях PDF (Русский)
Н. Л. Ржевцева С. 141-152.
Персональні сайти вчених у інформаційному середовищі університетської бібліотеки PDF
Л. В. Савенкова С. 153-160.
Місце бібліотеки МНАУ у системі наукових комунікацій PDF
О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко С. 161-167.

Рецензії

Східна Європа очима західноєвропейських дослідників PDF (Русский)
І. С. Грєбцова С. 171-175.