Том 22, № 1(17) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

ПОГЛЯД КРІЗЬ СТОЛІТТЯ: НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
М. О. Подрезова 9-28
РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА НА ЮГЕ УКРАИНЫ В 30-40-Е ГГ. XIX ВЕКА: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ КОМИТЕТОВ В ОДЕССКОМ РИШЕЛЬЕВСКОМ ЛИЦЕЕ PDF (Русский)
М. В. Алексеенко 29-37
ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ КАТАЛОГІВ НБ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: ІСТОРІЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ PDF
Т. М. Бикова 38-53
СТАНОВЛЕНИЕ КАТАЛОГОВ БИБЛИОТЕКИ НОВОРОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА PDF (Русский)
С. А. Мерзлякова 54-63
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ТА БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНИХ ДОМІВ КОМІТЕТІВ ПІКЛУВАННЯ ПРО НАРОДНУ ТВЕРЕЗІСТЬ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
В. Ю. Соколов 64-94

Інформаційно-бібліографічні дослідження

ОДЕССКИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНОГО ОКРУГА С. П. ГОЛУБЦОВА PDF (Русский)
И. С. Гребцова 97-108
ЄВРЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ОДЕСИ У РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ СРСР У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.: БІОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ РАКУРС PDF
В. В. Левченко 109-114

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ «AMSTERDAM» ДЛЯ СТВОРЕННЯ «ОБРАЗУ» УКРАЇНИ ПОЧАТОК ХVІІІ СТ. (ІЗ ФОНДІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ) PDF
О. А. Бачинська 117-126
ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ В КНИЖНОМ ФОНДЕ А. Г. ГОТАЛОВА-ГОТЛИБА (НА МАТЕРИАЛЕ ОДЕССКИХ ИЗДАНИЙ) PDF (Русский)
А. В. Великодная 127-145
ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
Т. М. Шершун 146-159

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

НЕБЕЗПЕКА ПОШИРЕННЯ ПСЕВДОНАУКОВИХ ВИДАНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАУКИ В УКРАЇНІ PDF
С. А. Назаровець, М. А. Назаровець 163-174
УКРАЇНСЬКА МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ PDF
Г. М. Швецова-Водка 175-188

Рецензії

РОЗДУМИ ПРО ВЕЛИКОГО ПОПЕРЕДНИКА PDF
О. І. Власова 191-195