DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.2(22).180303

НАУКОВА ДУМКА В ЧЕРНІВЦЯХ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. : АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ЗА БАЗОЮ ДАНИХ SCOPUS

О. І. Шилюк

Анотація


У статті представлено результати аналізу публікаційної активності науковців м. Чернівці за період кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Аналіз документного потоку здійснено за матеріалами бази даних Scopus. Розглянуто такі питання: особливості розподілу публікацій за галузями знань, цитованість авторів, діяльність наукових установ. Констатовано наявність проблем в ідентифікації авторів та установ у базі даних за досліджуваний період.

Ключові слова


Чернівці; наукова спадщина; аналіз цитувань; наукометрія; Scopus

Повний текст:

PDF

Посилання


Naukova biblioteka Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yuriia Fedkovycha : do 160-i richnytsi vid dnia zasnuvannia: putivnyk [Scientific library at Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University: marking the 160th anniversary of its foundation: guidebook]. Chernivtsi, 2012, 48 p.

Shyliuk O., Diachuk M. Uchenyye Chernovitskogo universiteta: bibliograficheskiy aspekt issledovaniya [Scientists of Chernivtsi University: bibliographic aspect of the study]. Studia Universitatis Moldaviae – Științe Umanistice. 2016, no. 10(100), рp.128–131.

Richard Pribram. Wikipedia: die freie Enzyklopadie. 2018, аugust 20. Available at: https://bit.ly/2OkvSlo.

Scopus. Available at: https://www.scopus.com.

Web of Science. Wikipedia: die freie Enzyklopadie. 2019, June 13. Available at: https://bit.ly/2Y4Vze0


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : до 160-ї річниці від дня заснування : путівник [Текст] / уклад.: Н. М. Загородна, О. І. Шилюк. – Чернівці, 2012. – 46 с.

Шилюк О. Учёные Черновицкого университета : библиографический аспект исследования [Текст] / О. Шилюк, М. Дячук // Studia Universitatis Moldaviae – Științe Umanistice. – 2016. – № 10(100). – Р. 128–131.

Richard Pribram // Wikipedia : die freie Enzyklopadie. – Електрон. дані. – 2018, аugust 20. – Режим доступу: https://bit.ly/2OkvSlo (дата звернення: 25.07.2019). – Загол. з екрана.

Scopus : [бібліогр. і реферат. база даних]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.scopus.com (дата звернення: 25.07.2019). – Загол. з екрана.

Web of Science // Wikipedia : die freie Enzyklopadie. – Електрон. дані. – 2019, June 13. – Режим доступу: https://bit.ly/2Y4Vze0 (дата звернення: 25.07.2019). – Загол. з екрана.Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2707-3335 (Print); 2707-3343 (Online)