№ 2(22) (2019)

До 2019 р. (вип. 1(21)) журнал мав назву «Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство»

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 1920-Х – 1950-Х РР.: ВІД БІБЛІОТЕЧНИХ КУРСІВ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТЕХНІКУМІВ PDF
В. Ю. Соколов 9-31

Інформаційно-бібліографічні дослідження

ФАКТОГРАФІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ РОБОТІ БІБЛІОТЕКИ ВИШУ: КРАЄЗНАВЧІ ДОРОБКИ PDF
Н. Ю. Етенко, Т. А. Оре 35-43
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ В ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ГАЗЕТИ «ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК») PDF
Г. С. Левченко 44-54
ВИСВІТЛЕННЯ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ НА СТОРІНКАХ ВІЙСЬКОВОЇ ПЕРІОДИКИ ОДЕСИ ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
О. Е. Музичко 55-64
НАУКОВА ДУМКА В ЧЕРНІВЦЯХ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. : АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ЗА БАЗОЮ ДАНИХ SCOPUS PDF
О. І. Шилюк 65-72

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

АНГЛОМОВНІ ВИДАННЯ В ОСОБИСТОМУ КНИЖКОВОМУ ФОНДІ ПРОФЕСОРА А. Г. ГОТАЛОВА-ГОТЛІБА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF (English)
М. В. Алєксєєнко, В. В. Левченко 75-85
РОЛЬ ОСОБИСТИХ БІБЛІОТЕК У ВИВЧЕННІ ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАНЬ З БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГА М. М. ВОЛОДКЕВИЧА У ФОНДІ ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО) PDF
О. В. Дроншкевич 86-93
ПРИСВЯТИ, ПЕРЕДМОВИ ТА ПІСЛЯМОВИ ДО УКРАЇНСЬКИХ КИРИЛИЧНИХ СТАРОДРУКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБЛІКУ PDF
О. Ю. Курганова 94-108

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

БІБЛІОТЕКА – РІЗНОВЕКТОРНИЙ НАВІГАТОР У СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
В. С. Білоус 111-129
КІНОКРИТИКА ЯК СКЛАДОВА МЕДІАОСВІТИ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ PDF
О. Г. Бублик 130-136
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СЕРВІСІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЗВО: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ТА ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ PDF
Л. Г. Влащенко, О. М. Нікітенко 137-153
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ ЯК ЗАСІБ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ КНИГОЗБІРНІ КДПУ) PDF
О. М. Грамм, О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк 154-163
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО БІБЛІОТЕК: ДОСВІД БІБЛІОТЕКИ НАЗАРБАЄВ УНІВЕРСИТЕТУ PDF (Русский)
А. Даутова 164-169
КАЗАХСТАН РОЗВИВАЄ РОЗУМНІ МІСТА: ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ ЯК ПЛАТФОРМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО КАЗАХСТАНУ PDF (Русский)
Т. Джангулова, Дж. Яп 170-182
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР ПІДТРИМКИ НАУКИ У ЗВО PDF
С. В. Карпенко 183-189
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ БІБЛІОТЕКОЮ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Т. М. Костирко, М. С. Жигалкіна 190-198
НОВІ ПАРАДИГМИ ТРАДИЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ PDF
О. С. Мурашко 199-208
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
М. О. Подрезова, О. І. Ляху 209-217
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОЇ МОДЕЛІ ГЕЙМІФІКАЦІЇ У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК PDF
О. О. Скаченко 218-229
ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ: ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ PDF
Л. Б. Сирота 230-243
СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ НООКОМУНІКОЛОГІЇ PDF
Г. М. Швецова-Водка 244-258
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: SMART-БІБЛІОТЕКА, КОВОРКІНГ, VR-СТУДІЯ PDF
Л. С. Шестопалова 259-266
БІБЛІОТЕКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ PDF
Н. В. Якуніна 267-272

Рецензії

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ «ІСТОРІЯ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА : ПЕРСОНАЛІЇ І ФАКТИ» PDF
Л. І. Хаценко 275-277