ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СЕРВІСІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЗВО: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ТА ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ

Автор(и)

  • Л. Г. Влащенко Харківський національний університет радіоелектроніки, Ukraine
  • О. М. Нікітенко Харківський національний університет радіоелектроніки, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1082-5247

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.2(22).180333

Ключові слова:

бібліотека закладу вищої освіти, електронний каталог, вебсайт бібліотеки, керування сайтом, бібліотечна послуга, віртуальний сервіс, комплекснавчально-методичного забезпечення, електронний ресурс, довідкова служба, віртуальний квиток читача, дистанційний запис

Анотація

У роботі розглядається досвід створення, впровадження та ефективність функціонування електронних ресурсів і віртуальних сервісів наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки: веб-сайту, електронного каталогу, повнотекстової бази комплексів навчально-методичного забезпечення ЗВО, довідкової служби, віртуального квитка читача та проекту «Дистанційний запис до бібліотеки». Наведено кількісні та якісні показники роботи. Проведено дослідження щодо наявності віртуальних сервісів у провідних бібліотеках ЗВО України.

Посилання

Brofi P. Otsenka deyatelnosti bibliotek: printsipy i metody [The evaluation of the library activity: principles and methods]. Moskva, 2009, 357 p.

Vynokurova S. H. Menedzhment yakosti v diialnosti bibliotek vyshchykh navchalnykh zakladiv [The quality management in library activity in higher educational establishment]. Biblioteka universytetu na novomu etapi rozvytku sotsialnykh komunikatsii: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Dnipro, 1– 2 hrudnia 2016 r.)[The university library on the newstageof development ofsocial communication: materials of the III international scientific and practical conference (Dnipro, December 1-2, 2016)]. Dnipro, 2016, pp. 25–28.

Vlashchenko L. H. Elektronni navchalno-metodychni kompleksy Kharkivskoho natsionalnoho universytetu radioelektroniky: intehratsiia navchalno-metodychnykh materialiv kafedr universytetu v yedynu bazu [Digital teaching methods complex ofthe Kharkiv National university ofRadioelectronics: the integration ofthe teaching methods materials of the university departments in one database]. Suchasni problemy diialnosti biblioteky v umovakh informatsiinoho suspilstva: materialy VI-i Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 10–11 veresnia 2015 r.) [Current issues of library activity in the context of the informational society: materials of the VI international scientific and practical conference (Lviv, September 10-11, 2015)]. Lviv, 2015, pp. 355–358.

Vlashchenko L. H., Ore T. A. Kilkisna i yakisna otsinka stanu navchalno-metodychnoho zabezpechennia u vnz: dosvid KhNURE [The quantitative and qualitative evaluation of the state of teaching methods materials in university: the Kharkiv National university of Radioelectronics experience]. Vymiriuvannia v bibliotekakh: otsinka efektyvnosti ta yakosti roboty: materialy Internet-konferentsii (Kharkiv 6–10 chervnia 2017 r.) [The dimension in libraries: the evaluation of the effectiveness and quality of the work: materials of the Internet Conference (Kharkiv, 6-10 June 2017)]. Kharkiv, 2017. Available at: https://bit.ly/2Ldiv3W.

Vlashchenko L. G., Mishina O. V. Primenenie virtualnykh servisov v rabote otdela registratsii chitateley nauchnoy biblioteki KhNURE [The usage of virtual services in the department of readers registration of the scientific library of the Kharkiv National university of Radioelectronics]. Universytetska biblioteka: chas zmin, transformatsii, novovveden: materialy Vseukrainskoho kruhloho stolu, (Kharkiv, 13 chervnia 2017 r.) [University library: the time of change, transformation, innovations: materials of the All Ukrainian round table (Kharkiv, 13th June 2017)]. Kharkiv, 2017. Available at: https://bit.ly/2Xz0xe9.

Vlashchenko L. G., Borisova T. V. Upravlenie web-saytom biblioteki vuza (opyt NB KhNURE) [The managing of the university library website (the Kharkiv National university of Radioelectronics experience)]. Rol biblioteky u stvorenni kohnytyvnoho resursu suspilstva znan: tekhnolohii, osvita, nauka : zbirnyk stattei za materialamy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii-breinstormynh, (Kharkiv, 27 kvitnia 2016 r.) [The role of library in the creation of the society knowledge resource: technologies, education and science: article collection of the All Ukrainian science practical brainstorm conference materials (Kharkiv, 27 April 2016)]. Kharkiv, 2016, pp. 27–31. Available at: https://bit.ly/2Ldj5i8.

Grishchenko T. B., Avramova I. P., Etenko N. Yu. Virtualnaya spravochnaya sluzhba biblioteki: soderzhatelnye i organizatsionnye aspekty funktsionirovaniya [Virtual help service of the library: informative and organization aspects of the functioning]. Bibliotechnyi forum Ukrainy [Library forum of Ukraine]. 2009, no 3, pp. 25–27.

Grishchenko T. B., Shemaeva A. V. Protsessy integratsii vuza i biblioteki: sozdanie elektronnykh uchebnometodicheskikh kompleksov [The processes of the integration university and library: creation of the digital educational scientific complexes]. Suchasna biblioteka u naukovo-osvitnomu prostori VNZ: informatsiini resursy, tekhnolohii, proekty: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, (Poltava, 21–23 zhovtnia 2014 r.)[Modern library in the scientific educational space of the university: unfirmational resources, technologies, projects: materials of the All Ukrainian scientific practical conference (Poltava, 21-23 October 2014)]. Poltava, 2014. Available at: https://bit.ly/32hFsIA.

Gromova Ye. V. Innovatsionnyy podkhod k organizatsii informatsionno-spravochnogo obsluzhivaniya v sovremennykh usloviyakh (na primere vuzovskoy biblioteki) [Innovative approach to the organization of information and reference services in modern conditions(university library taken as an example)]. Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovatsii [Modern scientific researches and innovations]. 2014, no 8. Available at: http://web.snauka.ru/issues/2014/08/36851.

DSTU ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT): Mizhnarodna bibliotechna statystyka [International library statistics]. Chynnyi vid 2016–09–01 [Valid from 2016-09-01].

DSTU ISO 16439:2016 (ISO 16439:2014, IDT): Metody ta protsedury otsiniuvannia vplyvu bibliotek [Methods and procedures of the evaluation of the library influence]. Chynnyi vid 2016–09–01 [Valid from 2016-09-01].

DSTU ISO 11620:2016 (ISO 11620:2014, IDT): Pokaznyky funktsionuvannia bibliotek [The [performance of the library functioning]. Chynnyi vid 2016–09–01 [Valid from 2016-09-01]. [13].

Kuleva O. Veb-servisy dlya sozdaniya virtualnykh vystavok v bibliotekakh: preimushchestva i nedostatki [Web services for the creation of the digital exhibitions in libraries: advantages and disadvantages]. Informatsionnye resursy Rossii [Russia information resources]. 2015, no 1, pp. 23–26.Available at: https://bit.ly/2XX2cy8.

Pravyla korystuvannia Dovidkovoiu sluzhboiu [The regulations on the use of the help desk]. Naukova biblioteka Kharkivskoho natsionalnoho universytetu radioelektroniky [Scientific library of Kharkiv National University Of Radioelectronics]. Available at: http://lib.nure.ua/about/docs-rules/sprav-sluzh.

Rukovodyashchie printsipy sozdaniya i funktsionirovaniya virtualnykh spravochnykh sluzhb [DigitalReference Guidelines Ad Hoc Committee]. Institut informatstlnnykh initsiativ, Rosssiyskaya gosudarstvennaya biblioteka dlya molodezhi [The institute of the informational initiatives, Russian state library for young people]. Available at: http://www.library.ru/4/theory/drg.php.

Chto takoe elektronnyy bilet? [What is a e-ticket?]. Tickets.ua: onlayn bronirovanie aviabiletov [Tickets.ua: online booking of the air tickets]. Available at: https://avia.tickets.ua/content/what-is-e-ticket.html.

Shevchenko T. Ye., Borysova T. V. Efektyvnist i otsinka yakosti funktsionuvannia elektronnoho kataloha biblioteky VNZ [Effectiveness and quality evaluation of functioning of the electronic catalog in the library]. Vymiriuvannia v bibliotekakh : otsinka efektyvnosti ta yakosti roboty : materialy Internet-konferentsii (Kharkiv, 6–10 chervnia 2017 r.) [The dimension in the library: effectiveness and quality evaluation of the work: materials of the Internet conference (Kharkiv, June 6-10 2017)]. Kharkiv, 2017. Available at: http:// openarchive.nure.ua/handle/document/3652.

Management system standards. International Organization for Standardization. Available at: https://www.iso. org/management-system-standards.html#PopularMSS.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-09

Номер

Розділ

Інноваційні процеси в бібліотечній справі