DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.2(22).180346

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР ПІДТРИМКИ НАУКИ У ЗВО

С. В. Карпенко

Анотація


У роботі проаналізовано сучасні сервіси університетських бібліотек. Розглянуто поняття «креативність». Підкреслена необхідність набуття бібліотекарями нових компетентностей. На прикладі Наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії як активного учасника нової інфраструктури наукової комунікації, розглянуто досвід роботи із впровадження нових сервісів для підтримки та просування науки.

Ключові слова


наукові бібліотеки; компетентності, бібліотечні інновації; моніторинг наукового потенціалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zatverdzhennia vydiv ekonomichnoi diialnosti, yaki nalezhat do kreatyvnykh industrii: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 265-r vid 24 kvitnia 2019 r.[About the approval of the nature of business, which relate to creative industires]. Uriadovyi portal: yedynyi veb-portal orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy [The government portal: Unified Web-portal of the Ukrainian executive branch]. Available at: http://bit.ly/2vZ3rgI.

Beilis L. Do pytannia kreatyvnosti bibliotechnoi roboty i osobystisnykh motyviv yii vykonannia [On the issue of the creativity of the library work and personal motives of the perfomance]. Bibliotechna planeta [Library planet]. 2011, no 4, pp. 24–28.

Kolesnykova T. O. Universytetska biblioteka: stvoriuiemo prostir uspikhu [The university library: create a space of success]. Biblioteka universytetu na novomu etapi rozvytku sotsialnykh komunikatsii: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Dnipro, 1–2 hrudnia 2016 r.) [University’s library at a new stage of social communications development: Proceedings of the IIId International Scientific and Practical Conference Dnipro, December 1–2, 2016]. Dnipro, 2016. Available at:http://bit.ly/2ypFbnd.

Kreatyvnist [Creativity]. Vikipediia: vilna entsyklopediia [Wikipedia: the free encyclopedia]. Ukraina, 2017, 30 travnia. Available at:http://bit.ly/2VWDA7W.

Nazar’ieva S. V. Biblioteka yak vydavets naukovykh vydan [Library as a publisher of the scientific issues]. Bibliotechnyi forum: istoriia, teoriia i praktyka [Library forum: the history, theory and practice]. 2017, no 1, pp. 6–10. Available at: http://bit.ly/2foc38i.

Nazarovets S. Vplyv vidkrytoho dostupu na tsytovanist robit molodykh ukrainskykh naukovtsiv [The effect of the open access on the citation of young Ukrainian scientists’ works]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Book Chamber Herald]. 2015, no 2, pp. 24–28.

Calarco P., Shearer K., Schmidt B., Tate D. Librarians’Competencies Profile for Scholarly Communication and Open Access. Librarians’Competencies for E-research and Scholarly Communication. 2016, June. Available at: https://bit.ly/2KiiuJs.

Schmidt B., Shearer K. Librarians’ Competencies Profile for Research Data Management. Joint Task Force on Librarians’ Competencies in Support of E-Research and Scholarly Communication. 2016, June. Available at: https://bit.ly/2Mpyrjy.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій : розпорядження Кабінету Міністрів України № 265-р від 24 квіт. 2019 р. // Урядовий портал : єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://bit.ly/2vZ3rgI (дата звернення: 30.07.2019). – Загол. з екрана.

Бейліс Л. До питання креативності бібліотечної роботи і особистісних мотивів її виконання [Текст] / Л. Бейліс // Бібл. планета. – 2011. – № 4. – С. 24–28.

Колесникова Т.О. Університетська бібліотека: створюємо простір успіху / Т.О. Колесникова // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 1–2 груд. 2016 р.). – Електрон. дані. – Дніпро : ДНУЗТ, 2016. – Режим доступу: http://bit. ly/2ypFbnd (дата звернення: 05.04.2019). – Загол. з екрана.

Креативність // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – Україна, 2017, 30 трав. – Режим доступу : http://bit.ly/2VWDA7W (дата звернення: 30.07.2019). – Загол. з екрана.

Назар’єва С. В. Бібліотека як видавець наукових видань / С. В. Назар’єва // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 6–10. – Відомості доступні також через Інтернет: http://bit. ly/2foc38i (дата звернення: 30.07.2019). – Загол. з екрана.

Назаровець С. Вплив відкритого доступу на цитованість робіт молодих українських науковців [Текст] / С. Назаровець // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 2. – С. 24–28.

Calarco P.Librarians’ Competencies Profile for Scholarly Communication and Open Access / P. Calarco, K. Shearer, B. Schmidt, D. Tate // Librarians’ Competencies for E-research and Scholarly Communication. – Електрон. дані. – 2016, June. – Режим доступу: https://bit.ly/2KiiuJs (дата звернення: 30.07.2019). – Загол. з екрана.

Schmidt B. Librarians’ Competencies Profile for Research Data Management / B. Schmidt, K. Shearer // Joint Task Force on Librarians’ Competencies in Support of E-Research and Scholarly Communication. – Електрон. дані. – 2016, June. – Режим доступу: https://bit.ly/2Mpyrjy (дата звернення: 30.07.2019). – Загол. з екрана.Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2707-3335 (Print); 2707-3343 (Online)