ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Автор(и)

  • М. О. Подрезова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5821-3402
  • О. І. Ляху Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.2(22).180375

Ключові слова:

інноваційна діяльність, наукометричні дослідження, Наукова бібліотека ОНУ, інформаційні ресурси, науково-видавнича діяльність університету, репозитарій, наукометричні бази даних

Анотація

В статті розглянуто поступове впровадження інформаційно-аналітичної сфери в діяльність Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, створення та розвиток відділу інформаційно-аналітичного моніторингу. Розвиток інформаційно-аналітичної діяльності в бібліотеці приводить до постійного оновлення та трансформації послуг для користувачів відділу. Основними користувачами послуг є науковці та члени редакційних колегій періодичних видань університету.

Наразі основними напрямками, на які направлена робота відділу є сприяння підвищення публікаційної активності, моніторинг публікаційної активності вчених та рейтингів ЗВО, сприяння висвітленню доробків вчених, інформаційний та технічний супровід університетських періодичних видань, включення періодичних видань до національних та міжнародних ресурсів, безкоштовний доступ до електронних ресурсів наукової інформації.

Відзначено, що основними інструментами в роботі над моніторингом наукової активності є наукометричні бази, перш за все: Scopus та Web of Science, які є не тільки ресурсами для відслідковування останніх та актуальних наукових робіт в авторитетних виданнях в усіх напрямках науки та допомагають у пошуках і виборі видання для опублікування власних наукових публікацій, а й мають розширені можливості аналізу публікаційної активності. Крім цього, зазначена роль репозитарію ОНУ, який є ресурсом для популяризації наукових досягнень і відображення наукового потенціалу ОНУ.

Відзначено успіхи в розвитку культури періодичних видань, які були досягнуті в процесі спільної роботи бібліотеки та членів редакційних колегій.

Розглянуті напрямки роботи є перспективними для розвитку Наукової бібліотеки, в процесі реалізації основного завдання – забезпечення інформаційних потреб університету. Завдяки даному виду діяльності бібліотека включена в науковий процес на кожному етапі від надання доступу до актуальної інформації до розповсюдження наукових результатів.

Посилання

Bakhchyvanzhy H. P. Informatsiino-analitychnyi sektor universytetskoi biblioteky [Informational and analytic section of the university library]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Bibotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Odesa National University Herald. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. 2014, vol. 19, no. 1(11), pp. 93–100.

Liakhu, O. I. Publikatsiina aktyvnist vchenykh ONU im. I. I. Mechnykova: tendentsii i perspektyvy 2018. [Publishing activity of scientists Odessa I. I. Mechnikov National University: trends and prospects]. Lex bibliothecam et ars bibliothecam: periculum est in mora: National Scientific and Practical Conference (Odessa, 9 November 2018). Available at: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11233 [10 October 2019].

Podrezova M. O. Bibliohrafichna kultura periodychnoho vydannia yak napriamok informatsiino-analitychnoi diialnosti biblioteky [Bibliographic culture of periodical as a direction of informational and analytical work of library]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Bibotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Odesa National University Herald. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. 2013, vol. 18, no. 1(9), pp. 105–114.

Podrezova M. O. Pohliad kriz stolittia: Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Look through centuries: Scientific library of Odessa I. I. Mechnykov National University]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Bibotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Odesa National University Herald. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. 2017, vol. 22, no. 2(18), pp. 13–34. DOI : 10.18524/2304-1447.2017.2(18).118139.

Reitynh universytetiv za pokaznykamy Scopus 2019 roku [The rating of universities on Scopus 2019 indicators]. Available from: http://osvita.ua/vnz/rating/55425/ [10 October 2019].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-09

Номер

Розділ

Інноваційні процеси в бібліотечній справі