ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ: ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.2(22).180380

Ключові слова:

електронна бібліотека, вільний доступ, перешкоди, Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

Анотація

Розкрито проблеми доступу до наукової інформації в Україні. У доповіді виділено такі перешкоди як: видавничий та інституційний контроль над електронною продукцією, незнання іноземних мов, низький рівень комп’ютерної грамотності, комерціалізація наукової сфери, невисокий рівень інфраструктури, неплатоспроможність українського користувача та ін.

Посилання

Hohunskyi V. D., Oborskyi H. O. Naukometrychni bazy: kharakterystyka, mozhlyvosti i zavdannia [Scientometric databases: characteristics, opportunities and challenges]. Shliakhy realizatsii kredytno-modulnoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu i testovykh form kontroliu znan studentiv: materialy naukovometodychnoho seminaru [Ways of realization of credit-module system of organization of educational process and test forms of students’ knowledge control: materials of the scientific and methodological seminar]. Odesa, 2014, vol. 8: Naukovi doslidzhennia – osnova navchalnoho protsesu u vyshchii shkoli [Scientific researches – the foundation of the educational process in higher school], pp. 3–12.Available at: https://bit.ly/2Y0Wzjy.

DSTU 7448:2013: Bibliotechno-informatsiina diialnist. Terminy ta vyznachennia poniat [DSTU 7448:2013: Library and informational activity. Terminology and definition of the terms]. Kyiv, 2014, 41 p. Available at: https://bit.ly/2kuF8Bz.

Barkova O. V. Dosvid stvorennia naukovoi elektronnoi biblioteky v Natsionalnii bibliotetsi Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Experience of the creation of scientific online library in Vernadsky National Library of Ukraine]. Reiestratsiia, zberihannia i obrobka danykh [Registration, preservation and processing of the data]. 2001, t. 3, no 4, pp. 51–62.

Viddil informatsiinykh tekhnolohii [Informational technologies department]. Naukova biblioteka Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni I. Franka [The scientific library of Ivan Franko National University of Lviv]. Available at: https://bit.ly/2Y0Ynck.

Didenko Yu. V., Radchenko A. I. Publikatsiina aktyvnist yak sposib naukovoi komunikatsii ta honytvy za reitynhamy [Publication activity as a way of scientific communication and ratings race]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy [Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine]. 2017, no 9, pp. 82–98.

Elektronni biblioteky [Online Libraries]. Naukova biblioteka Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni I. Franka [The scientific library of Ivan Franko National University of Lviv]. Available at: https://bit. ly/2XWIFic.

Zvit pro robotu Naukovoi biblioteky za 2013 rik [The report on Scientific Library work for the year 2013]. Lviv, 2014, 67 p.

Zvit pro robotu Naukovoi biblioteky za 2015 rik [The report on Scientific Library work for the year 2015]. Lviv, 2016, 72 p. Available at: https://bit.ly/2Zhk1W4.

Informatsiini materialy do zvitu rektora Melnyka V. P. na konferentsii trudovoho kolektyvu Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka 14 travnia 2019 roku [Informational materials from the University Rector Melnyk V. P. report on the work community conference of Ivan Franko National University of Lviv, 14th May 2019]. Lviv, 2019, 230 p. Available at: https://bit.ly/2LBHvCg.

KogalovskiyM. R. Sistematika kollektsiy informatsionnykh resursov v elektronnykh bibliotekakh [Systematics of the informational resources collection in e-library]. Programmirovanie [Programming]. 2000, no 3, pp. 30–52.

Kopanieva V. Biblioteka v systemi naukovoi elektronnoi komunikatsii [Library in the system of scientific electronic communication]. Bibliotechnyi visnyk [Library journal]. 2007, no 5, pp. 3–9. Available at: https:// bit.ly/2YcJsqu.

Kryvolapov B. M., Teslenko V. M. Porushennia avtorskoho prava yak aktualna problema dlia Ukrainy [Infringement of a copyright as an actual problem for ukraine]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn [Actual problems of international relations]. Kyiv, 2015, vol. 124, part. 1, pp. 85–93. Available at: https://bit. ly/2y2i3wT.

Kurmanova T. Obmezhennia prav v interneti: ryzyky dlia Ukrainy [Restrictions on Internet Rights: Risks for Ukraine]. MediaSapiens. Ukraina, 10 kvitnja 2019. Available at: https://bit.ly/2Kb3xZF.

Pavlenko A. Pobachyty kozhnoho. Yak pratsiuie systema totalnoho stezhennia za hromadianamy v Kytai [To see everyone. How system of the total tracking the citizen works in China]. Novoe vremya strany [State new time]. Ukraina, 2019, 10 liutoho. Available at: https://bit.ly/2SJlYsh.

Pasmor N. M. Elektronni biblioteky yak element informatsiinoho suspilstva: konsensusni rishennia [The electronic library as the component of the developing information society: the consensus decisions] Imperatyvy rozvytku elektronnykh bibliotek: pro et contra: materialy Mizhnarodnoi veb-konferentsii (Kharkiv, 27 bereznia 2014 r.)[Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra]. Kharkiv, 2014, pp. 201– 214. Available at: https://bit.ly/1IMEo1e.

Reznichenko V. A., Zakharova O. V., Zakharova E. H. Elektronni biblioteky: informatsiini resursy ta servisy [E-libraries: informational resources and services]. Problemy prohramuvannia [The programming issues]. 2005, no 4, pp. 60–72. Available at: https://bit.ly/2LAM3sN.

Reitynh naukovykh periodychnykh vydan, shcho maiut bibliometrychni profili [The ranking of the scientific periodicals, which have bibliometric profiles]. Bibliometryka ukrainskoi nauky [Bibliometric of Ukrainian science]. Available at: https://bit.ly/2JNaPU7.

Reyting stran mira po urovnyu nauchno-issledovatelskoy aktivnosti [The scientific and researching activity index ranking of countries]. NoNews. Available at: .

Reyting stran mira po urovnyu nauchno-issledovatelskoy aktivnosti: informatsiya ob issledovanii [The scientific and researching activity index ranking of countries: the information about research]. Gumanitarnye tekhnologii [Humanitarian technologies]. Moskva, 2019, 23 aprelya. Available at: https://bit.ly/2LGGEQO.

Spivrobitnyky Google vystupyly proty stvorennia tsenzurovanoho poshukovyka dlia Kytaiu [Google staff opposed the creation of the search censorship in China]. UNIAN: informatsiine ahenstvo [UNIAN: informational agency]. Ukraina, 2018, 28 lystopada. Available at: https://bit.ly/2YbPfN3.

Stavytska A. Otsinka pozytsionuvannia krain na svitovomu rynku informatsiinykh tekhnolohii: statystychni vymiry indeksnoho analizu [Evaluation of countries positioning in the world information technology market: statistical measures of index analysis]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University (Series: International economic relationship and world economy)]. 2017, no 12 (2), pp. 126– 130. Available at: https://bit.ly/2JLMQou.

Pysarenko T. V., Kvasha T. K., Rozhkova L. V. Stan innovatsiinoi diialnosti ta diialnosti u sferi transferu tekhnolohii v Ukraini u 2017 r.: analitychna dovidka [The state of innovation activity and technology transfer activitiy in Ukraine in 2017: analytical note]. Kyiv, 2018, 98 p.

Stan ukrainskoi nauky: dumky vchenykh [The state of Ukrainian science: the opinions of scientists]. Ukraina, 2017, zhovten. Available at: https://bit.ly/2y7yJDf.

Sud Belhii zoboviazav Facebook prypynyty stezhennia za internet-korystuvachamy[The Belgian Court ordered Facebook to stop tracking Internet users]. Available at: https://bit.ly/2JPcQiM.

Shtat Arizona rozsliduie skarhy na stezhennia Google za svoimy korystuvachamy [Arizona State investigates the complaint on the tracking users by Google]. Telekrytyka [Telecritics]. Ukraina, 2018, 12 veresnia. Available at: https://bit.ly/2SzEyCQ.

Acta Diurna – bibliotechno-informatsiinyi resurs XXI st. [Acta Diurna – library and informational resource of XXI century]. Naukova biblioteka Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni I. Franka [The scientific library of Ivan Franko National University of Lviv]. Available at:: https://bit.ly/2SzEyCQ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-09

Номер

Розділ

Інноваційні процеси в бібліотечній справі