DOI: https://doi.org/10.18524/2707-3335.2020.1(23).182541

ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА БІБЛІОТЕЧНОЇ ПРОФЕСІЇ: КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ФАХОВИХ ВИДАНЬ

С. М. Польовик

Анотація


У статті розкрито питання гендерної сегрегації на прикладі ІТ-сфери сучасних бібліотек. Характеристика даної проблеми представлена через дослідження фахових журнальних видань США та Росії протягом 1980–2017 років у контексті аналізу статі авторів публікацій. Встановлено, що незважаючи на деякі успіхи жінки бібліотекарі не тільки менше публікуються, ніж чоловіки у фахових журналах з інформаційних технологій, але і відповідно менше представлені у ІТ сфері бібліотеки. Наголошено, що дієвими методами для вирішення питання гендерної сегрегації в роботі сучасних бібліотек можуть стати наступні: участь в заходах зі сприяння побудові кар’єри в галузі ІТ шляхом впровадження програм навчання в процесі роботи, наставництва та стажування, створення онлайнових мереж для жінок в ІТ, залучення жінок у дослідну та інноваційну діяльність з метою розвитку потенціалу, необхідного для застосування творчих підходів, наповнення досліджень новим змістом.


Ключові слова


гендерна сегрегація; бібліотека; бібліотечна професія; професійні журнали; ІТ-сфера; автори публікацій; гендерна упередженість; жіноча професія

Повний текст:

PDF

Посилання


Kushnarenko N. M. Hendernyi pidkhid u bibliotekoznavstvi: teoretyko-metodolohichnyi dyskurs [Gender approach in library science: A theoretical and methodological discourse]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture]. 2015, no 46, рр. 4–15.

Osaula V. Typy i rol spivrobitnykiv-cholovikiv u bibliotekakh u suchasnykh umovakh [The types and role of male employees in libraries in today’s context]. Bibliotechnyi forum Ukrainy [Library Forum of Ukraine]. 2006, no 4, рр. 28–32.

Polevik S. M. Gendernye aspekty primeneniya informatsionnykh tekhnologiy v biblioteke [Gender Aspects of the Application of Information Technologies in the Library]. Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal[International Scientific Journal]. 2016, no 2, рр. 28–32.

Polovyk S. M. Kharakterni osoblyvosti hendernoi sehrehatsii v bibliotetsi [Characteristic features of gender segregation in the library]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Bulletin of the Book Chamber]. 2016, no 8, рр. 27–29.

Shabalina M. V. Gendernye stereotipy bibliotechnoy professii [Gender stereotypes of the library profession]. Available at: https://bit.ly/35aTAoR.

Gul S. Effects of gender in library and information science research : A case study of the Electronic Library. The Electronic Library. 2016, no 34(3), рр. 488–503.

Hakanson M. The Impact of Gender on Citations : An Analysis of College & Research Libraries, Journal of Academic Librarianship and Library Quarterly. College & Research Libraries. 2005, no 66, рр. 312–322.

Hesmondhalgh D. The Cultural Industries. London : Sage, 2012, 480 р.

Lamont M. Gender, Technology, and Libraries. Іnformation technology and libraries. 2009, no 9, pp. 137–142.

Negi U. Research Productivity and Gender: A Study of Annals of Library and Information Studies. International Journal of Next Generation Library and Technologies. 2018, vol. 4, no 2, pp. 58–63.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кушнаренко Н. М. Гендерний підхід у бібліотекознавстві: теоретико-методологічний дискурс / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харк. Держ. академії культури. – 2015. – Вип. 46. – С. 4–15.

Осаула В. Типи і роль співробітників-чоловіків у бібліотеках у сучасних умовах / В. Осаула // Бібл. форум України. – 2006. – № 4. – С. 42–44.

Полевик С. М. Гендерные аспекты применения информационных технологий в библиотеке / С. М. Полевик // Междунар. науч. журн. – 2016. – Вып. 2. – С. 28–32.

Польовик С. М. Характерні особливості гендерної сегрегації в бібліотеці / С. М. Польовик // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 8. – С. 27–29.

Шабалина М. В. Гендерные стереотипы библиотечной профессии [Электронный ресурс] / М. В. Шабалина // Гендерные стереотипы в современной России : материалы Интернет-конф. (1 мая – 7 июля 2006 г.). – Электрон. дан. – РФ, 2006. – Режим доступа: https://bit.ly/35aTAoR (дата обращения: 02.09.2019). – Загл. с экрана.

Gul S. Effects of gender in library and information science research: A case study of The Electronic Library / S. Gul, Т. А. Shah, S. N. Hamade // The Electronic Library. – 2016. – № 34 (3). – Р. 488–503.

Hakanson M. The Impact of Gender on Citations : An Analysis of College & Research Libraries, Journal of Academic Librarianship and Library Quarterly / M. Hakanson // College & Research Libraries. – 2005. – № 66. – С. 312–322.

Hesmondhalgh D. The Cultural Industries / D. Hesmondhalgh. – London : Sage, 2012. – 480 р.

Lamont M. Gender, Technology, and Libraries / M. Lamont // Іnformation technology and libraries. – 2009. – № 9. – С. 137–142.

Negi U. Research Productivity and Gender: A Study of Annals of Library and Information Studies / U. Negi // International Journal of Next Generation Library and Technologies. – 2018. – Vol. 4, iss. 2. – Р. 58–63.Copyright (c) 2020 Бібліотечний Меркурій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2707-3335 (Print); 2707-3343 (Online)