№ 1(23) (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

ОДЕСЬКА ДРУКАРНЯ Ю. І. ФЕСЕНКА ЯК ОСЕРЕДОК ВИДАННЯ КНИГ НА ІСТОРИЧНУ ТЕМАТИКУ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
О. Є. Музичко 7-20
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ ХАТ‑ЧИТАЛЕНЬ І СЕЛЬБУДІВ НАЦМЕНШИН В УКРАЇНІ У 1920–1930-Х РР. PDF
В. Ю. Соколов 21-57

Інформаційно-бібліографічні дослідження

ТЕМАТИЧНИЙ СПЕКТР ПУБЛІКАЦІЙ З ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОКАЖЧИКА «НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ» (2014–2018 РР.) PDF
Н. М. Кропочева 61-72
ІСТОРІОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО С. І.-Я. БОРОВОГО ДО СТОРІЧНОЇ ІСТОРІЇ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF (Русский)
В. В. Левченко 73-95

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

ПРИЖИТТЄВІ ВИДАННЯ ІВАНА КАРПЕНКА-КАРОГО У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
Г. В. Великодна 99-117
«ЛИСТИ ПРО ОДЕСУ» ШАРЛЯ СІКАРА : ДО ІСТОРІЇ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І ПОБУТУВАННЯ КНИГИ PDF (Русский)
Е. В. Полевщикова 118-132

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

РОЗВИТОК НАУКИ В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА КРІЗЬ ПРИЗМУ БІОГРАФІСТИКИ PDF (English)
О. С. Мурашко, В. В. Самодурова 135-146
ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА БІБЛІОТЕЧНОЇ ПРОФЕСІЇ: КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ФАХОВИХ ВИДАНЬ PDF
С. М. Польовик 147-154
ПРОЕКТ «12+ КНИГ РОКУ» ЯК ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА ВІЗУАЛЬНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
О. О. Скаченко 155-168

Рецензії

РЕЦЕНЗІЯ НА ВИДАННЯ «КНИЖКОВІ ПАМ’ЯТКИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПУТІВНИК» PDF
Н. П. Бондар 171-174