ПРИЖИТТЄВІ ВИДАННЯ ІВАНА КАРПЕНКА-КАРОГО У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Автор(и)

  • Г. В. Великодна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-3335.2020.1(23).202089

Ключові слова:

І. Карпенко-Карий, прижиттєві видання, Наукова бібліотека ОНУ, Новоросійський університет, Бібліотека ОІНО, Абонемент ОДНБ, Фундаментальна бібліотека ОДУ, Музично-драматична спілка «Українська хата» в Одесі, Бібліотека 1-ої української кооперативної Просвіти імені Тараса Шевченка

Анотація

Стаття приурочена до 175-річчя від дня народження Івана Карповича Тобілевича. Розглянуто прижиттєві видання письменника, що зберігаються у фонді Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Вперше проаналізовано провінієнції на примірниках прижиттєвих видань І. Карпенка-Карого.

Посилання

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State archive of Odessa region]. F. R-1423. Op. 1 (1918–1922).

Inventarnyy katalog Glavnoy Biblioteki Vysshey shkoly g. Odessy s 15 iyunya 1920 goda [Inventory catalogue of the Principal Library of the Higher School of Odesa from 15th of June of 1920]. 175 ark.

Registraturnaya kniga (Fundamentalnyy katalog) biblioteki Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta s 1 yanvarya 1880–1887 goda [The register book (Fundamental catalog) of the library of the Imperial Novorossiysk University from January 1, 1880–1887]. 396 p.

Vintskovskyi T. Vidnovlennia «Prosvit» v Odesi ta poviti u period ukrainskoi natsionalnoi revolyutsii 1917– 1921 rr. (za materialamy presy) [Restoration of «Enlightenment» in Odessa and the county during the Ukrainian national revolution of 1917–1921 (according to press materials)]. Muzeynyi visnyk : nauk.-teoret. shchorichnyk [Museum Bulletin: Theoretical and Scientific Yearbook], Zaporizhzhia, 2015, no 15/2, pp. 77–82.

Vintskovskyi T. Dolia odnoho odeskoho prosvitianyna (Lev Polikarpovych Kovalchuk) [The fate of one Odessa educator (Lev Kovalchuk)]. Kraieznavstvo [Local History], 2009, no 3, pp. 241–252.

Hlyz Yu. Kyivska miska duma: rozbudova modernoho mista [Kyiv City Duma: Building a Modern City], Kiev, 2019, 328 p.

Honcharuk T., Sorokina K. Tost za ukrainsku hromadu Odesy [Toast for the Ukrainian Community of Odessa]. Chornomorski novyny [Black Sea news], 2017, no 59–60, pp. 5.

Z zhyttia «Prosvit» [From the life of “Enlightenment”]. Rada [Council], Kiev, 1907, no 79, pp. 3.

Zlenko H. Knyha pamyati : opovidi ta rozvidky literaturnoho slidopyta [The Memory Book : Stories and Explorations of the Literary Pathfinder], Odessa, 1971, 250, [2] p.

Zlenko H. Mykhailo Fedorovych Komarov ta yoho biblioteka [Mikhail Komarov and his library]. Bibliotechnyi visnyk [Library Bulletin], 1994, no 3, pp. 29–33.

Karakina Ye. Pogrom yest pogrom [Pogrom is a pogrom]. Available at: https://bit.ly/2W8ubJH (accessed 27 April 2020).

Karpenko-Karyi I. Tvory [Works] : v 3 t. / upor., pidhot. tekstiv, vstup. st. ta prym. L. F. Stetsenka, Kiev, 1960–1961, t. 1, 3.

Knyzhkovi pamiatky Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu : putivnyk [Monuments of Printing in the Scientific Library of the Odessa National University: a guide-book] / uporiad.: M. V. Alieksieienko, H. V. Velykodna, O. V. Polevshchykova, Odessa, 2019, 178 p.

KomarovB. Ukrainska derzhavna biblioteka im.T. Shevchenka v Odesi [Ukrainian State Library T. Shevchenko in Odessa]. Bibliolohichni visti [Bibliological news], 1925, no 1–2, pp. 75–81.

Liashenko O. Vid berehiv Nevy do Chornomorskoho uzberezhzhia: mandrivka peterburzkoho «Varnaka» odeskymy knyhozbirniamy [From the banks of the Neva to the Black Sea coast: the journey of St. Petersburg «Varnak» to the Odessa book collections]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Bibotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Odesa National University Herald. Library studies, Bibliography studies, Bibliology], 2014, t. 19, no 2, pp. 144–158.

Mysechko A. Tovarystvo «Ukrainska Khata» v Odesi [Ukrainian House Society in Odessa]. Zapysky istorychnoho fakultetu [Notes of the Faculty of History], 1998, no 7, pp. 95–99.

Musiiko V. Nadrukovano v Khersoni [Printed in Kherson]. Available at: https://bit.ly/3fmH2Q7 (accessed 27 April 2020).

Nevidomyi Ivan Tobilevych (Karpenko-Karyi) : lysty, piesy [Unknown Ivan Tobilevich (Karpenko-Kariy): letters, plays] / upor. i vst. st. S. Bronza, Kirovohrad, 2012, 576 p.

Revenko D. Fond «Ucrainica» v Odeskii Tsentralnii naukovii bibliotetsi [Revenko D. Ucrainica Foundation at the Odessa Central Scientific Library]. Biblio-Kolehium [Biblio-Collegium], 2017, no 11. Available at: https:// bit.ly/3frWBpQ (accessed 27 April 2020).

Tobilevych S. Moi stezhky i zustrichi [My trails and meetings], Kiev, 1957, 475 p.

Farenii I. Ukrainska kooperatsiia vid revoliutsii do NEPu [Ukrainian Cooperation from the Revolution to the NEP]. Hurzhiivski istorychni chytannia [Gurzhiyev historical readings], 2012, no 5, pp. 230–233.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-05

Номер

Розділ

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання