DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.2(22).180372

НОВІ ПАРАДИГМИ ТРАДИЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

О. С. Мурашко

Анотація


Стаття присвячена діяльності інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Розкривається зміст традиційних видів бібліографічної діяльності, але в інноваційному спектрі. Окреслено основні напрямки роботи та описано фактичні результати та перспективи розвитку бібліографічної роботи університетської бібліотеки.

Ключові слова


інформаційно-бібліографічна діяльність; Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова; обслуговування; бібліографічний маркетинг; наукова діяльність; редакційна робота; бази даних; академічна доброчесність

Повний текст:

PDF

Посилання


Veb-resursy [Web resources]: information resource. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]: official site. Ukraine, 2018–2019. Available at: https://bit.ly/2pORLxf

Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Odesa National University Herald. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]: scientific journal. Odesa, 2007–… . Available at: http://vislib.onu.edu.ua/

Vcheni ONU [ONU scientists]: information resource. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]: official site. Ukraine, 2010–2019. Available at: https://bit.ly/2HBajtj

Do istorii Odeskoho universytetu [To the history of Odessa University]: information resource. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]: official site. Ukraine, 2015–2019. Available at: https://bit.ly/2LSxG1Q

Doslidnykam [Researchers]: information resource. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]: official site. Ukraine, 2017–2019. Available at: https://bit.ly/2MoZz0v

Litopys Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova: daty, fakty, podii [Chronicle of Odessa II Mechnikov National University: dates, facts, events]: information resource. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]: official site. Ukraine, 2015–2019. Available at: https://bit.ly/30RZU0P

Formuvannia akademichnoi dobrochesnosti [Academic integrity]: information resource. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]: official site. Ukraine, 2017–2019. Available at: https://bit.ly/2LSxG1Q

Biblio- kolehium [Biblio-college]: electronic journal. Odesa, 2007–… . Available at: https://bit.ly/2oZu2do


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Веб-ресурси : інформ. ресурс / Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Електрон. дані. – Україна, 2018–2019. – Режим доступу: https://bit.ly/2pORLxf (дата звернення: 23.09.2019). – Загол. з екрана.

Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство,книгознавство : наук. [фахов.] журн. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; гол. ред. О. В. Сминтина ; редкол.: М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, П. Бьяджі [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2007–… . – Електрон. версія вид.: http://vislib.onu.edu.ua/ (дата звернення: 05.10.2019).

Вчені ОНУ : інформ. ресурс / Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Електрон. дані. – Україна, 2010–2019. – Режим доступу: https://bit.ly/2HBajtj (дата звернення: 23.09.2019). – Загол. з екрана.

До історії Одеського університету : інформ. ресурс / Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Електрон. дані. – Україна, 2015–2019. – Режим доступу: https://bit.ly/2LSxG1Q (дата звернення: 23.09.2019). – Загол. з екрана.

Дослідникам : інформ. ресурс / Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Електрон. дані. – Україна, 2017–2019. – Режим доступу: https://bit.ly/2MoZz0v (дата звернення: 23.09.2019). – Загол. з екрана.

Літопис Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: дати, факти, події : інформ. ресурс / Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Електрон. дані. – Україна, 2015–2019. – Режим доступу: https://bit.ly/30RZU0P (дата звернення: 23.09.2019). – Загол. з екрана.

Формування академічної доброчесності : інформ. ресурс / Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Електрон. дані. – Україна, 2017–2019. – Режим доступу: https://bit.ly/2LSxG1Q (дата звернення: 23.09.2019). – Загол. з екрана.

Biblio-колегіум : міні-журнал / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; гол. ред. М. О. Подрезова ; редкол.: В. П. Пружина, О. В. Суровцева, О. А. Бачинська [та ін.]. – Електрон. вид. – Одеса : ОНУ, 2007–… . – Режим доступу: https://bit.ly/2oZu2do (дата звернення: 23.09.2019). – Загол. з екрана.Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2707-3335 (Print); 2707-3343 (Online)