Том 15, № 21 (2010)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛЬНА СТОРІНКА (PDF)

Зміст

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: шляхами історії

Літопис Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова у подіях і фактах. Ч. 1. Початкові роки PDF (Русский)
М. О. Подрезова, В. В. Самодурова С. 5-27.

Бібліографічні студії

Німецькомовні видання кінця ХІХ — початку XX ст. про історію Східної Європи у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова PDF
П. І. Барвінська С. 31-43.
Єпархіальні відомості як джерело вивчення православ'я півдня України PDF (Русский)
В. С. Кочмар С. 44-54.
Взаємодія одеського та київського книгознавчих осередків у листуванні одеситів С. Я. Борового, Ф. Є. Петруня, І. Я. Фааса з киянами Ю. О. Меженко та Б. І. Зданевичем PDF
О. Є. Музичко С. 55-71.
Розвиток бібліографічних досліджень громадськими науковими організаціями Криму в 20-ті роки ХХ століття PDF
Т. Б. Назарчук С. 79-80.
Освіта — сьогодні. Кар'єра — завтра. Успіх — завжди PDF
В. П. Пружина С. 81-85.

Вчений – бібліотека – книга

Книги з автографами П. М. Біциллі в університетській бібліотеці PDF (Русский)
Г. П. Бахчиванжи С. 89-97.
Наукова спадщина М. Є. Слабченка PDF
С. O. Мерзлякова С. 98-109.
«Степова столиця України» та династія Симиренків PDF
О. С. Мурашко С. 110-124.
Незабутній образ: зі спогадів про В. С. Фельдмана PDF (Русский)
Є. В. Савельєва С. 125-128.

Колекції та колекціонери

Португальські видання з колекції Ромуальда Губе PDF (Русский)
M. В. Алєксєєнко С. 131-144.
Воєнно-топографічні описи узбережжя Чорного моря в книжковому зібранні графа Олександра Григоровича Строганова PDF (Русский)
Є. В. Бережок С. 145-158.
Польські стародруки з «розпорошених» колекцій університетської бібліотеки PDF
О. Л. Ляшенко С. 159-170.
Італійські видання XV–XVII ст. з книжкової колекції математика І. Ю. Тимченко PDF (Русский)
І. В. Пігулевська С. 171-181.
Книги з бібліотеки С. А. Соболевского в книжковому зібранні Одеського національного університету PDF (Русский)
О. В. Полевщикова С. 182-201.

Cучасні інформаційні технології в бібліотечній справі

Репозитарій відкритого доступу — архів наукової інформації ОНУ імені І. І. Мечникова PDF
А. В. Зайченко С. 205-207.
Тенденції розвитку класифікаційних інформаційно-пошукових мов в Україні (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) PDF (Русский)
О. О. Сербін С. 208-217.

Рецензії

Етнічна та конфесійна історія південноукраїнських міст кінця XVIII — першої половини ХІХ ст. у виданнях одеських науковців: новий етап історичного синтезу PDF
Л. В. Новікова С. 221-227.
З історії розвитку фізичної науки в Одеському університеті PDF (Русский)
Ю. Ф. Ваксман С. 228-229.
М. М. Ланге: історія та сучасність PDF
А. І. Шинкарук С. 230-231.
Наукова спадщина М. М. Ланге PDF
С. І. Яковенко С. 232-233.