Том 17, № 2(8) (2012)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛЬНА СТОРІНКА (PDF)

Зміст

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: шляхами історії

«Бібліотека студентів-грузинів міста Одеси» у складі бібліотеки Новоросійського університету: обставини заснування та існування PDF
О. Є. Музичко С. 11-20.

Бібліографічні студії

Гортаючи старі сторінки про архітекторів головної будівлі Новоросійського університету PDF (Русский)
В. В. Самодурова С. 49-70.
Із джерел про історію швейцарських колоністів на півдні України PDF
А. Р. Боева С. 23-39.
Відділ іноземних вістей в пресі Новоросійського краю і Бессарабської області в першій половині ХІХ ст. PDF (Русский)
І. С. Грєбцова С. 40-48.

Стародруки та рідкісні видання

Рідкісні видання граматик української мови в зібранні університетської бібліотеки PDF
О. Л. Ляшенко С. 73-85.

Колекції та колекціонери

Польські стародруки в університетській бібліотеці: з історії формування колекції PDF (Русский)
Г. В. Великодна С. 89-106.

Вчений – бібліотека – книга

Сергій Леонідович Рубінштейн: грані інтелектуальної біографії одеського періоду (1910-1920-ті рр.) PDF (Русский)
В. В. Левченко С. 109-123.

Бібліотечні технології: інноваційна діяльність

Фонд Президентів України як змістовна особливість структури Національної бібліотеки PDF (Русский)
Л. М. Галаган С. 127-133.
Розвиток класифікаційних систем як об’єкт дослідження в аспекті еволюції та оптимізації систематизації інформації PDF (Русский)
О. О. Сербін С. 134-140.

Рецензії

Один лише безсовісний відмовляється від заклику до совісного суду PDF
О. А. Бачинська, І. С. Грєбцова С. 143-146.
Ґрунтовне дослідження з історії кримознавства та бібліотечної справи на півдні України PDF
О. М. Дзиговський С. 147-149.