Том 23, № 1(19) (2018)

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

Діяльність Одеського бібліотечного об’єднання у 1920-х рр. PDF
В. Ю. Соколов 11-36

Інформаційно-бібліографічні дослідження

Співробітництво факультету історії та філософії і Наукової бібліотеки ОНУ у руслі підготовки студентів-істориків: напрямки і перспективи PDF
І. С. Грєбцова 39-56
НОВІ ШТРИХИ ДО ПРОСОПОГРАФІЧНОГО ПОРТРЕТУ ОДЕСЬКОГО ВЧЕНОГО-ІСТОРИКА А. Г. ГОТАЛОВА‑ГОТЛІБА PDF (Русский)
В. В. Левченко 57-84
Внесок південноукраїнських істориків у розвиток енциклопедичної справи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
О. Є. Музичко 85-96
ОБРАЗ УКРАЇНИ У СВІТІ: АНАЛІЗ АЗІЙСЬКИХ ЗМІ PDF
С. М. Польовик 97-106
Маловідомий Михайло Григорович: бібліотекар, редактор, український військовий публіцист PDF
В. В. Самодурова 107-132
Педагогічна спадщина М. М. Ланге (за матеріалами особового архівного фонду вченого в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) PDF
Т. М. Шершун 133-145

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

Архіваріус та бібліофіл Антоній Мучковський PDF (Русский) PDF (English)
А. В. Великодная 149-158
КНИЖКОВІ ЗНАКИ У ЗІБРАННІ РОМУАЛЬДА ГУБЕ У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ PDF (Русский)
Е. В. Полевщикова 159-176

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

Створення електронних бібліографічних посібників в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського PDF
Лариса Іванівна Самчук 179-186
НООСФЕРА ЯК ОБ’ЄКТ БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF (Русский)
Г. М. Швецова-Водка 187-197

Рецензії

БИОИСТОРИОГРАФИЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ВЫСШЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ PDF (Русский)
И. С. Гребцова 201-204
Рецензія на бібліографічний посібник «З Україною в серці відкриваємо світ» (до 20-річчя кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв) PDF
Л. І. Прокопенко 205-207