Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Рік заснування: 2007. З 2019 р. (вип. 2 (22)) журнал має назву «Біліотечний меркурій».
Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
ISSN 2304-1447 (Print)
        2313-108X (Online)
DOI 10.18524/2304-1447
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14854-3825Р від 08.10.2007 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: № 996 від 11.07.2017 р. (історичні науки)
Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: О. В. Сминтина, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
Телефон: (048)7221210
E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua


Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Анонси

 

ICV 2018 від Index Copernicus

 
 
Опубліковано: 2019-10-22
 
Більше анонсів...

Том 24, № 1(21) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

ПЕРЕДПЛАТНИКИ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК ТА ВАРТІСТЬ БІБЛІОТЕЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В СЕРЕДИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
В. Ю. Соколов 11-36

Інформаційно-бібліографічні дослідження

ПЕДАГОГІЧНА ПЕРІОДИКА 1917–1945 РР. У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
О. Б. Бондарчук 39-46
ЛІТЕРАТУРНІ ЗБІРНИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОГО «ТОВАРИСТВА ДОПОМОГИ ЛІТЕРАТОРАМ І УЧЕНИМ» (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
І. С. Грєбцова 47-58
ЧАСОПИС «НОВИМИ СТЕЖКАМИ» В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПЕРІОДИЦІ УКРАЇНИ 1922 РОКУ (ОСВІТНІЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР) PDF
В. М. Іващенко 59-69
«ДУЖЕ ЗВОРУШИЛИ МЕНЕ ВАШІ ТЕПЛІ РЯДКИ...»: ЕПІСТОЛІЇ Л. П. ГРОССМАНА С. І.-Я. БОРОВОМУ PDF (Русский)
В. В. Левченко 70-91
ЮВІЛЕЙ КНИГИ З ПРОДОВЖЕННЯМ: ДО 20-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ВИХОДУ В СВІТ ВИДАННЯ «НОВОРОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ» PDF
В. В. Самодурова, Н. М. Купріянова 92-112
ФОРМУВАННЯ КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В ОДЕСІ: СТОРІНКАМИ ЖУРНАЛУ «СИЛУЭТЫ» (1922–1925) PDF
Г. І. Шульга 113-125

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

«GOGOLIANA» У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА : ДО 210-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА ГОГОЛЯ (1809–1852) PDF (Русский)
Є. В. Бережок 129-144
ТВОРИ ВОЛЬТЕРА В ЛІЦЕЙСЬКІЙ БIБЛIОТЕЦІ PDF (English)
О. В. Полевщикова 145-152

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНИХ БІБЛІОТЕК PDF
Т. С. Опришко, Г. В. Тимофєєва 155-171
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КНИГОЗБІРЕНЬ МЕРЕЖІ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК МОН УКРАЇНИ ТА НАПН УКРАЇНИ PDF
А. І. Рубан 172-186

Рецензії

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНОЇ НАЦІЇ PDF
Н. М. Діанова 189-192
РЕЦЕНЗІЯ НА БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК «ЮДАЇКА В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА» PDF
Е. І. Мартинюк, О. Е. Никитченко 193-195