Том 13, № 8 (2008)

Матеріали Міжнародної наукової конференції до 190-річчя Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова “Вузівська бібліотека в реалізації нових концепцій освіти: принципи розвитку та результати діяльності” 18-20 вересня 2008 р.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛЬНА СТОРІНКА (PDF)

Зміст

Науково-бібліографічна діяльність бібліотек вузів

Бібліотекарі Одеського (Новоросійського) університету — світовій науці PDF (Русский)
М. О. Подрезова, В. В. Самодурова С. 11-22.
Напрямки та форми співробітництва історичного факультету з Науковою бібліотекою ОНУ PDF (Русский)
І. С. Гребцова С. 23-29.
Наукова робота бібліотеки — важлива передумова її інноваційного розвитку PDF
Т. П. Ткаченко С. 30-36.
Проблеми розвитку історіографії та бібліографії з історії причорноморських німців півдня України: сучасний стан PDF (Русский)
М. А. Шевчук С. 37-47.
Історичні паралелі у долях двох університетських бібліотек: фрагменти історії PDF (Русский)
Н. М. Березюк С. 48-57.
Діяльність професора І. А. Линниченка (1857–1926) у сфері бібліофільства, бібліографії та бібліотекознавства PDF
О. Є. Музичко С. 58-69.
Бібліографічні дослідження в Криму у 20–30 рр. ХХ ст. PDF (Русский)
Т. Б. Назарчук С. 70-74.
З історії бібліографічних досліджень у російському товаристві з вивчення Криму (1922–1932 рр.) PDF (Русский)
О. В. Севастьянов С. 75-81.

Вузівські бібліотеки: сучасні тенденції розвитку

Соціологічні дослідження як метод моделювання перспективної діяльності бібліотеки PDF
Т. М. Костирко С. 85-90.
Бібліотека та видавництво ОДМУ. 10 років співробітництва PDF (Русский)
Н. В. Гаріна С. 91-93.
Аналіз комплектування фонду університетської бібліотеки PDF (Русский)
Н. Л. Ржевцева С. 94-99.
Створення корпоративних проектів бібліотеками україни як складова вільного доступу до наукової інформації PDF
Л. І. Шпукал С. 100-106.
Електронна каталогізація рідкісних видань з фондів Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова PDF
Л. В. Савенкова С. 107-111.
Універсальна наукова бібліотека як ініціатор корпоративної взаємодії бібліотек регіону PDF (Русский)
Г. І. Кукатова С. 112-117.
Нове в автоматизованому обслуговуванні читачів ЦНБ Харківського національного університету імені В. М. Каразіна PDF (Русский)
О. Ю. Самохвалова С. 118-124.
Досвід комп’ютеризації Наукової бібліотеки Одеської національної юридичної академії PDF (Русский)
О. В. Богданович С. 125-130.
Lib Navigator — професійний інструмент пошуку та запозичень записів PDF (Русский)
Т. І. Березна С. 131-135.
Створення та розповсюдження електронної картотеки статей підписним бібліографічним агентством PDF (Русский)
Т. І. Березна С. 136-141.

Рукописи, стародруки і рідкісні видання в бібліотечних та архівних фондах

Грецькі рукописи Одеси PDF (Русский)
Б. Л. Фонкіч С. 145-150.
Грецькі списки творів засновників Слов’яно-греко-латинської академії братів Ліхудів у рукописних зібраннях Одеси та Харкова PDF (Русский)
Д. Н. Рамазанова С. 151-161.
Рукописний роман у книжковому зібранні XVIII століття: роман “Азіатська Баніза” у бібліотеках Воронцових та Юсупових PDF (Русский)
А. Л. Ліфшиц С. 162-169.
Рукопис у пошуках власника PDF (Русский)
Н. А. Кобяк С. 170-178.
Колекція церковної періодики у фондах Наукової бібліотеки ОНУ як історичне джерело для вивчення повсякденної історії, освіти, господарства населення України у другій половині XIX ст. PDF
О. А. Бачинська С. 179-183.
Значення історико-літературного архіву П. М. Лукницького для вивчення творчості М. С. Гумільова і А. А. Ахматової PDF (Русский)
О. Ю. Раскіна С. 184-189.
Твори іспанських просвітників XVIII ст. у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова PDF (Русский)
М. В. Алєксєєнко С. 190-207.
Культуронім Москви у романі М. А. Булгакова “Майстер і Маргарита” PDF (Русский)
Л. М. Сорокіна С. 208-215.
Праці італійського ерудита Л. А. Мураторі у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова PDF (Русский)
І. В. Пігулевська С. 216-229.

Приватні бібліотеки і "роспорошені" колекції у бібліотечних фондах: проблеми вивчення

Доля особистої бібліотеки Арсенія Маркевича: версії, домисли, документи PDF (Русский)
А. А. Непомнящий С. 233-237.
“Розпорошені книжкові зібрання” у фондах університетської бібліотеки: закономірності та випадковості PDF (Русский)
І. Л. Великодна С. 238-244.
Сімейна дворянська бібліотека Муравйових в університетському зібранні PDF (Русский)
М. В. Лєнчінєнко С. 245-253.
Про книжкові придбання М. С. Воронцова у Франції PDF (Русский)
О. В. Полевщикова С. 254-272.
Концепція учбової бібліотеки на прикладі “Слов’янської бібліотеки” Й. М. Бодянського PDF (Русский)
Л. Ю. Арістова С. 273-278.
Терентій Іванович В’яземський та його бібліотека (з історії формування фондів бібліотеки ТНУ) PDF (Русский)
М. М. Калмикова С. 279-289.
Наукова, публіцистична та літературна спадщина професора І. А. Линниченка (1857–1926): проблема бібліографування PDF
О. Є. Музичко С. 290-300.
Матеріали для вивчення історії та культури лужицьких сербів у бібліотеці Анджея Кухарського PDF (Русский)
Г. В. Великодна С. 301-317.

Рецензії

Видання, присвячені 140-річчю Одеського університету PDF
С. В. Кульчицький, О. А. Бачинська С. 321-325.
Нове довідкове видання PDF
Г. В. Павленко, Л. В. Таран С. 326-327.